Events happening today

 1. 3
  AM


  01 December 2018 03:00 AM - 05 December 2018 04:59 PM

  BNK48 Space Mission Concert -มาร่วมสร้างคอนเสิร์ตที่สวยงามที่สุดในกาแลกซีไปด้วยกัน!-
  สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
  วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
  ประตูเปิด 8:00 / การแสดงเริ่ม 10:00
  ราคาบัตร 1300 / 1800 / 2300 / 2800 / 3800(Standing) / 4800(Standing)
  เปิดขายบัตร 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
  งานประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election
  สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
  วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
  ประตูเปิด 17:30 / เริ่มงาน 19:00
  ราคาบัตร 1000 / 1300 / 1800 / 2200 / 3800
  เปิดขายบัตร 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
  หมายเหตุ ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมชำระเงิน และภาษี
  กฎระเบียบการซื้อบัตร
  - ชื่อที่ใช้ในการสมัคร www.eventpop.me จะต้องตรงกับบัตรประชาชนของท่าน เพราะชื่อจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร ในกรณีลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านทาง Facebook ต้องทำการแก้ไขชื่อให้ตรงกับบัตรประชาชนของท่าน และอัพเดทอีเมลปัจจุบัน เพราะชื่อและอีเมลจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร
  - การซื้อบัตร 1 ครั้ง สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง ผ่านทาง www.eventpop.me 
  - ระบบจะเริ่มเปิดให้เข้าไปรอรับคิวตั้งแต่เวลา 8:00 น. ของวันเปิดขาย และในเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มแจกหมายเลขคิวแบบไม่เรียงลำดับ รวมถึงทยอยปล่อยคิวเข้าไปซื้อตามลำดับหมายเลข (ผู้ที่เข้ามาหลัง 10:00 น. จะได้รับคิวต่อจากคนที่มาก่อนหน้านี้)
  - ในการสั่งซื้อบัตร เมื่อเลือกที่นั่งแล้ว ระบบจะทำการล็อคที่นั่งของท่าน และสามารถทำรายการสั่งซื้อภายใน 15 นาที หากเกินจาก 15 นาทีแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก และต้องทำรายการใหม่เท่านั้น
  - กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ
  - บัตรทุกที่นั่ง จะมีการระบุชื่อ นามสกุลบนบัตร ท่านต้องใส่ชื่อของทั้งผู้สั่งซื้อ และผู้ติดตาม ตามบัตรประชาชน และจะไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
  - ในกรณีที่ตัวสะกดบนบัตรผิด สามารถแก้ไขได้ ภายใน 7 วันหลังการซื้อสำเร็จ โดยจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะการสะกดที่ผิดพลาด โดยแจ้งคำร้องขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลด้วยการตอบกลับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและสำเนาบัตรประชาชน และจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม (หากท่านมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของท่านเอง กรุณานำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในตอนเข้างาน)
  - หากผู้สั่งซื้อ กรอกชื่อผู้สั่งซื้อซ้ำกันทั้ง 2 ที่นั่ง ทางผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้สั่งซื้อคนเดียวเท่านั้น ที่เข้าสู่ภายในได้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบนบัตรอีกใบได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
  - คอนเสิร์ตช่วงเช้า โซน 3800(Standing) จะมีการจัดแบ่ง Lady Zone และ Family Zone ตามภาพ
  - Lady Zone สามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ถึงแม้ผู้ติดตามจะเป็นสุภาพบุรุษ ก็จะสามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ท่านที่เป็นสุภาพบุรุษ ต้องอยู่ใน Standing Zone ปกติ
  - Family Zone สำหรับผู้ปกครองและเด็กที่มีอายุเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 13 ปี โดยจะต้องซื้อบัตรท่านละ 1 ใบ (ผู้ปกครอง 1 ใบ เด็ก 1 ใบ เท่านั้น)
  - ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีเข้างาน
  - ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ จะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นแต่งานถูกยกเลิก เลื่อน หรือมีการซื้อ Refund Protect และกรณีของคุณอยู่ในความคุ้มครองของ Refund Protect เท่านั้น
  - ท่านสามารถเลือกซื้อประกันบัตรจาก Refund Protect ซึ่งเป็นบริการเสริมที่คุณสามารถขอเงินค่าบัตรคืนได้สูงสุด 100% หากตรงตามเงื่อนไขที่ Refund Protect คุ้มครอง โดยซื้อผ่านระบบของ Event Pop และชำระค่าประกันเพิ่มเติมเป็นมูลค่า 7% ของราคาบัตร โดยท่านสามารถอ่านเงื่อนไขและขั้นตอนวิธีการได้ที่ https://evp-helpcenter-th.helpscoutdocs.com/…/365-how-to-fi…
  - เงื่อนไขต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  การรับบัตร
  - จัดส่งผ่าน Kerry Express โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป (มีค่าธรรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติม)
  - รับด้วยตนเองที่หน้างาน BNK48 4th Single Kimi wa Melody ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. ที่ BITEC BANGNA Hall 98-99 (ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเข้าร่วมอีเวนท์ ในการรับบัตร)
  - รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 18:00 น.
  - รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 19:00 น. (กรุณาเผื่อเวลาในการมารับ เนื่องจากท่านอาจจะรับบัตรได้ไม่ทันเวลาเริ่มงาน)
  - หากรับบัตรด้วยตนเอง กรุณาเตรียม Order Confirmation ที่ได้จากการสั่งซื้อ และบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยราชการตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตน (ต้องรับบัตรด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับแทนได้)
  กฎในการเข้าสู่ภายในงาน
  - ท่านสามารถนำสัมภาระเข้าสู่ภายในงานได้เพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
  - ไม่อนุญาตให้นำวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าสู่ภายใน และจะมีการตรวจสัมภาระก่อนเข้าฮอลล์
  - ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และเครื่องบันทึกเสียงทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
  - ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
  - ไม่อนุญาตให้นำป้ายไฟ และป้ายที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 เข้าสู่ภายในฮอลล์
  - แท่งไฟ จำกัดขนาดความยาวรวมด้ามไม่เกิน 30 เซนติเมตรเท่านั้น
  - ทางเราไม่มีจุดบริการรับฝากของที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ภายในได้ กรุณาจัดการด้วยตัวท่านเอง
  - ภายในงานทั้งคอนเสิร์ตช่วงเช้า และงานประกาศผลช่วงเย็น ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม หากพบผู้ฝ่าฝืน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญท่านออกจากงานทันที และอาจจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย
  - เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเช้าแล้ว ขอความร่วมมือให้ทุกท่านออกจากภายในฮอลล์ทันที เนื่องจากจะมีการเตรียมสถานที่เพื่องานประกาศผลในช่วงเย็น
  - ถึงแม้ท่านจะมีบัตรทั้งในรอบเช้าและรอบเย็น แต่เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในรอบเช้าแล้ว ก็ต้องขอความร่วมมือออกจากฮอลล์ เพื่อเตรียมสถานที่ และต้องผ่านกระบวนการตรวจสัมภาระใหม่อีกครั้งเมื่อถึงเวลาประตูเปิดในรอบเย็น
  #BNK48 #BNK48SpaceMissionConcert #BNK48GeneralElection


  Cr:
  https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1814704678656782?__tn__=K-R

  Event details


  About BNK48 0 Comments

  02 December 2018 03:00 AM - 05 December 2018 04:59 PM

  BNK48 Space Mission Concert -มาร่วมสร้างคอนเสิร์ตที่สวยงามที่สุดในกาแลกซีไปด้วยกัน!-
  สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
  วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
  ประตูเปิด 8:00 / การแสดงเริ่ม 10:00
  ราคาบัตร 1300 / 1800 / 2300 / 2800 / 3800(Standing) / 4800(Standing)
  เปิดขายบัตร 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
  งานประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election
  สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
  วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
  ประตูเปิด 17:30 / เริ่มงาน 19:00
  ราคาบัตร 1000 / 1300 / 1800 / 2200 / 3800
  เปิดขายบัตร 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
  หมายเหตุ ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมชำระเงิน และภาษี
  กฎระเบียบการซื้อบัตร
  - ชื่อที่ใช้ในการสมัคร www.eventpop.me จะต้องตรงกับบัตรประชาชนของท่าน เพราะชื่อจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร ในกรณีลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านทาง Facebook ต้องทำการแก้ไขชื่อให้ตรงกับบัตรประชาชนของท่าน และอัพเดทอีเมลปัจจุบัน เพราะชื่อและอีเมลจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร
  - การซื้อบัตร 1 ครั้ง สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง ผ่านทาง www.eventpop.me 
  - ระบบจะเริ่มเปิดให้เข้าไปรอรับคิวตั้งแต่เวลา 8:00 น. ของวันเปิดขาย และในเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มแจกหมายเลขคิวแบบไม่เรียงลำดับ รวมถึงทยอยปล่อยคิวเข้าไปซื้อตามลำดับหมายเลข (ผู้ที่เข้ามาหลัง 10:00 น. จะได้รับคิวต่อจากคนที่มาก่อนหน้านี้)
  - ในการสั่งซื้อบัตร เมื่อเลือกที่นั่งแล้ว ระบบจะทำการล็อคที่นั่งของท่าน และสามารถทำรายการสั่งซื้อภายใน 15 นาที หากเกินจาก 15 นาทีแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก และต้องทำรายการใหม่เท่านั้น
  - กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ
  - บัตรทุกที่นั่ง จะมีการระบุชื่อ นามสกุลบนบัตร ท่านต้องใส่ชื่อของทั้งผู้สั่งซื้อ และผู้ติดตาม ตามบัตรประชาชน และจะไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
  - ในกรณีที่ตัวสะกดบนบัตรผิด สามารถแก้ไขได้ ภายใน 7 วันหลังการซื้อสำเร็จ โดยจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะการสะกดที่ผิดพลาด โดยแจ้งคำร้องขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลด้วยการตอบกลับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและสำเนาบัตรประชาชน และจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม (หากท่านมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของท่านเอง กรุณานำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในตอนเข้างาน)
  - หากผู้สั่งซื้อ กรอกชื่อผู้สั่งซื้อซ้ำกันทั้ง 2 ที่นั่ง ทางผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้สั่งซื้อคนเดียวเท่านั้น ที่เข้าสู่ภายในได้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบนบัตรอีกใบได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
  - คอนเสิร์ตช่วงเช้า โซน 3800(Standing) จะมีการจัดแบ่ง Lady Zone และ Family Zone ตามภาพ
  - Lady Zone สามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ถึงแม้ผู้ติดตามจะเป็นสุภาพบุรุษ ก็จะสามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ท่านที่เป็นสุภาพบุรุษ ต้องอยู่ใน Standing Zone ปกติ
  - Family Zone สำหรับผู้ปกครองและเด็กที่มีอายุเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 13 ปี โดยจะต้องซื้อบัตรท่านละ 1 ใบ (ผู้ปกครอง 1 ใบ เด็ก 1 ใบ เท่านั้น)
  - ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีเข้างาน
  - ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ จะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นแต่งานถูกยกเลิก เลื่อน หรือมีการซื้อ Refund Protect และกรณีของคุณอยู่ในความคุ้มครองของ Refund Protect เท่านั้น
  - ท่านสามารถเลือกซื้อประกันบัตรจาก Refund Protect ซึ่งเป็นบริการเสริมที่คุณสามารถขอเงินค่าบัตรคืนได้สูงสุด 100% หากตรงตามเงื่อนไขที่ Refund Protect คุ้มครอง โดยซื้อผ่านระบบของ Event Pop และชำระค่าประกันเพิ่มเติมเป็นมูลค่า 7% ของราคาบัตร โดยท่านสามารถอ่านเงื่อนไขและขั้นตอนวิธีการได้ที่ https://evp-helpcenter-th.helpscoutdocs.com/…/365-how-to-fi…
  - เงื่อนไขต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  การรับบัตร
  - จัดส่งผ่าน Kerry Express โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป (มีค่าธรรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติม)
  - รับด้วยตนเองที่หน้างาน BNK48 4th Single Kimi wa Melody ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. ที่ BITEC BANGNA Hall 98-99 (ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเข้าร่วมอีเวนท์ ในการรับบัตร)
  - รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 18:00 น.
  - รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 19:00 น. (กรุณาเผื่อเวลาในการมารับ เนื่องจากท่านอาจจะรับบัตรได้ไม่ทันเวลาเริ่มงาน)
  - หากรับบัตรด้วยตนเอง กรุณาเตรียม Order Confirmation ที่ได้จากการสั่งซื้อ และบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยราชการตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตน (ต้องรับบัตรด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับแทนได้)
  กฎในการเข้าสู่ภายในงาน
  - ท่านสามารถนำสัมภาระเข้าสู่ภายในงานได้เพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
  - ไม่อนุญาตให้นำวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าสู่ภายใน และจะมีการตรวจสัมภาระก่อนเข้าฮอลล์
  - ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และเครื่องบันทึกเสียงทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
  - ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
  - ไม่อนุญาตให้นำป้ายไฟ และป้ายที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 เข้าสู่ภายในฮอลล์
  - แท่งไฟ จำกัดขนาดความยาวรวมด้ามไม่เกิน 30 เซนติเมตรเท่านั้น
  - ทางเราไม่มีจุดบริการรับฝากของที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ภายในได้ กรุณาจัดการด้วยตัวท่านเอง
  - ภายในงานทั้งคอนเสิร์ตช่วงเช้า และงานประกาศผลช่วงเย็น ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม หากพบผู้ฝ่าฝืน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญท่านออกจากงานทันที และอาจจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย
  - เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเช้าแล้ว ขอความร่วมมือให้ทุกท่านออกจากภายในฮอลล์ทันที เนื่องจากจะมีการเตรียมสถานที่เพื่องานประกาศผลในช่วงเย็น
  - ถึงแม้ท่านจะมีบัตรทั้งในรอบเช้าและรอบเย็น แต่เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในรอบเช้าแล้ว ก็ต้องขอความร่วมมือออกจากฮอลล์ เพื่อเตรียมสถานที่ และต้องผ่านกระบวนการตรวจสัมภาระใหม่อีกครั้งเมื่อถึงเวลาประตูเปิดในรอบเย็น
  #BNK48 #BNK48SpaceMissionConcert #BNK48GeneralElection


  Cr:
  https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1814704678656782?__tn__=K-R

  Event details


  About BNK48 0 Comments
 2. 5
  AM


  08 November 2018 05:00 AM - 22 January 2019 05:00 AM

  เหลือเวลาอีก 3 วัน ในการสั่งซื้อ Music Card BNK48 5th Single "BNK Festival"
  ที่มาพร้อมกับ Code ลงคะแนน BNK48 6th Single Senbatsu General Election
  และในขณะนี้ ได้เพิ่มการจำกัดการซื้อให้เป็น 1,000 ใบ ต่อ 1 Order

  สั่งซื้อได้เลยที่ https://shop.bnk48.com/

  ราคา 200.- บาท
  การจำหน่าย Music Card จะปิดการขาย เวลา 12:00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2562
  ปิดรับการลงคะแนน BNK48 6th Single Senbatsu General Election เวลา 12:00 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2562
  (สามารถลงคะแนนได้ที่ https://election.bnk48.com/ หรือ BNK48 Official Application)

  ---------------------
  หมายเหตุ : 
  - ค่าจัดส่งสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในขั้นตอนการยืนยันสินค้า
  - Code สำหรับลงคะแนน BNK48 6th Single Senbatsu General Election จะจัดส่งทางอีเมล ภายหลังการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

  #BNK48 #BNKFestival

  Cr:
   

  Event details


  About BNK48 0 Comments
 3. 6
  AM


  02 December 2018 06:00 AM - 02 December 2018 08:00 AM

  Member [16] : Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Music / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
  Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor   
  Time : 13.00
   
  【BNK48 The Campus Stage Performance】
  [ ฉบับแก้ไขข้อมูลรายชื่อ เวลา 20:08 น. ]
  30 พฤศจิกายน 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Deenee’s Birthday Stage
  สมาชิกที่ขึ้นแสดง
  Panda / Kheng / Myyu / Fond / Gygee / Pakwan / Deenee / Juné / Minmin / Ratah / Piam / Phukkhom / Faii / Stang / Niky / Wee
  2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Izurina’s Birthday Stage
  2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Namneung’s Birthday Stage
  สมาชิกที่ขึ้นแสดง
  Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Music / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
  การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
  เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
  การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
  ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
  - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. – 27 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
  - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 28 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
  - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 29 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
  - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
  เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
  ■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
  ■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
  ■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
  ■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
  ■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
  ■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
  ■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
  ■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
  ■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  ■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
  ■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
  ■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
  ■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
  ■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
  ■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
  ■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
  ■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
  ■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  [ Special Cheki Session]
  สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
  สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้หลังจบการแสดง (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
  สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / เนย / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / อร / น้ำใส / โมบายล์ / มิวสิค / อิซึรินะ / จิ๊บ / ก่อน / นิ้ง แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
  สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
  ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
  ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 12:00 น.
  และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์
  - วันศุกร์ เวลา 20:30-21:00 น.
  - วันอาทิตย์ เวลา 18:30-19:00 น.
  [ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
  เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
  1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
  2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
  3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
  4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
  ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
  1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
  2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
  ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
  กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  #BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


  Cr:
  https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1820448851415698?__tn__=K-R

  Event details


  BNK48 Theater Stage 0 Comments
 4. 9
  AM


  02 December 2018 09:00 AM - 02 December 2018 11:00 AM

  Guest : Maysa
  Place : สยามวันทางเชื่อมไปBTS
  Time : 4 โมงเย็น -6 โมงเย็น 
   
  🎉แฟนๆ จ๋ามาเจอกับเมษาได้ในงานเปิดตัวแล้วครีมกันแดดLe’Riya จัดPackage &Promotion รวมสนุกกับกิจกรรมรับของรางวัลและพบ ศิลปิน-ดารารับเชิญมากมาย วันอาทิตย์ที่ 2/12/61 🎀 เวลา 4 โมงเย็น -6 โมงเย็น 
  ตรงสยามวันทางเชื่อมไปBTS นะคะ
  #leriyasunscreen2018
  @leriyasunscreen


  Cr:
   

  Event details


  BNK48 Graduated Member Event 0 Comments
 5. 10
  AM


  02 December 2018 10:00 AM - 02 December 2018 11:00 AM

  Bamboo Live @ BNK48 Application 
  17.00

  Cr: 
  BNK48 Application  
  https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

  Event details


  BNK48 Member Live

  02 December 2018 10:00 AM - 02 December 2018 12:00 PM

  Member [16] : Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Deenee / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
  Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor   
  Time : 17.00
   
  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตารางงาน
  “ดีนี่” จะขึ้นแสดงแทน "มิวสิค"
  ในการแสดงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 รอบ 17:00 น.

  ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้
  #BNK48 #BNK48TeamB3#BNK48TheCampus#PARTYgaHajimaruyoTH
  #MusicBNK48 #DeeneeBNK48


  【BNK48 The Campus Stage Performance】
  [ ฉบับแก้ไขข้อมูลรายชื่อ เวลา 20:08 น. ]
  30 พฤศจิกายน 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Deenee’s Birthday Stage
  สมาชิกที่ขึ้นแสดง
  Panda / Kheng / Myyu / Fond / Gygee / Pakwan / Deenee / Juné / Minmin / Ratah / Piam / Phukkhom / Faii / Stang / Niky / Wee
  2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Izurina’s Birthday Stage
  2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Namneung’s Birthday Stage
  สมาชิกที่ขึ้นแสดง
  Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Music / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
  การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
  เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
  การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
  ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
  - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. – 27 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
  - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 28 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
  - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 29 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
  - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
  เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
  ■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
  ■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
  ■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
  ■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
  ■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
  ■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
  ■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
  ■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
  ■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  ■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
  ■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
  ■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
  ■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
  ■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
  ■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
  ■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
  ■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
  ■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  [ Special Cheki Session]
  สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
  สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้หลังจบการแสดง (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
  สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / เนย / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / อร / น้ำใส / โมบายล์ / มิวสิค / อิซึรินะ / จิ๊บ / ก่อน / นิ้ง แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
  สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
  ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
  ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 12:00 น.
  และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์
  - วันศุกร์ เวลา 20:30-21:00 น.
  - วันอาทิตย์ เวลา 18:30-19:00 น.
  [ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
  เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
  1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
  2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
  3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
  4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
  ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
  1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
  2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
  ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
  กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  #BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


  Cr:
  https://web.facebook.com/bnk48official/photos/pb.842370685890191.-2207520000.1543410754./1824372924356624/?type=3&theater
  https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1820448851415698?__tn__=K-R

  Event details


  BNK48 Theater Stage 0 Comments
 6. 1
  PM


  02 December 2018 01:30 PM - 02 December 2018 02:30 PM

  Oom Live @ BNK48 Application 
  20.30

  Cr: 
  BNK48 Application  
  https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

  Event details


  BNK48 Member Live
 7. 3
  PM


  02 December 2018 03:40 PM - 02 December 2018 04:40 PM

  Cake Live @ BNK48 Application 
  22.40 

  Cr: 
  BNK48 Application  
  https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

  Event details


  BNK48 Member Live
 • Upcoming Events

  • 18 February 2019 05:00 AM Until 01 March 2019 05:00 AM
   0  
   Photoset BNK Festival และ หนังสือ BNK48 6th Single Senbatsu General Election เปิดให้ Pre-order แล้ววันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม เวลา 12:00 น.

   Photoset BNK Festival
   https://shopee.co.th/-Pre-order-Photoset-BNK-Festival--i.72135979.1918641570
   (เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม)

   BNK48 6th Single Senbatsu General Election
   https://shopee.co.th/-Pre-order-BNK48-6th-Single-Senbatsu-General-Election-Book--i.72135979.1918632490
   (เริ่มจัดส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 29 มีนาคม)

   #BNK48   Cr:
    
  • 23 February 2019
   0  
   Member [6] : Jib, Namneung, Nink, Pupe, Satchan, Tarwaan
   Place : n/a
   Time : n/a

   *Wait for more detail
   **Detail and subject can be changed later

   Cr:
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 24 February 2019
   0  
   Member [6] : Pupe, Namneung, Tarwaan, Kaimook, Faii, Kate
   Place : บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า Fashion Island
   Time : n/a

   #Mainstand "ไทย อี-ลีกโปร" ดึง 6 สาว BNK48 เสริมทัพรอบแกรนด์ไฟนัล ชมฟรี
   การแข่งขัน Thai E-League Pro 2018 รอบแบ่งแกรนด์ ไฟนัล ได้ทำการจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเสริมทัพความสนุกด้วย โชว์จาก 6 ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปจากวง BNK 48 (ตาหวาน, น้ำหนึ่ง, ปูเป้, ไข่มุก, ฝ้าย, เคท)
   โดยในรอบนี้ จะเป็นการแข่งขันแบบ น็อกเอาท์ เพื่อหาผู้ชนะจากทั้งหมด 10 ที่ผ่านเข้ารอบ แบ่งออกเป็นสายบน แบงค็อกฯ พบ บีจี ปทุมฯ, ชลบุรีฯ พบ ชัยนาทฯ สายล่าง เชียงใหม่ พบผู้ชนะระหว่าง โปลิศ เทโรฯ - ราชบุรีฯ, นครราชสีมา พบผู้ชนะระหว่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - การท่าเรือ
   แข่งขันในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มคู่แรกเวลา 10.00น. บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า Fashion Island ผู้ชนะรับเงินรางวัล 1 ล้านบาท ผู้ชมที่สนใจ เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย


   Cr:
  • 24 February 2019
   0  
   วันเกิดแพรวา สุธรรมพงษ์ (มิวสิค)
  • 24 February 2019
   0  
   วันเกิด มะอิระ คูยามา (มัยร่า)
  • 24 February 2019 02:30 AM Until 24 February 2019 03:00 AM
   0  
   Member [6] : Namneung, Noey, Aom, Phukkhom, Cake, Miori
   Channel :  9 MCOT HD หมายเลข 30 
   Time : 09.30

   ยินดีต้อนรับ
   Noey BNK48 Namneung BNK48 Miori BNK48Phukkhom BNK48 Aom BNK48 Cake BNK48

   เข้าสู่รายการ ii ne JAPAN ทริปนี้พวกเราจะไปลุยกันที่ Kiroro Resort ดินแดนหิมะ สวรรค์ของคนรักสกี ติดตามได้ที่ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ทุกเช้าวันอาทิตย์ 9.30-10.00 น. เริ่ม 24 กพ.นี้ แล้วพบกันจ้า ❄

   #iinejapantv #kirororesort #powdersnow #ski#snowboard #BNK48 #noeybnk48#namneungbnk48 #phukkhombnk48#mioribnk48 #aombnk48 #cakebnk48#japanxtvofficial


   Cr:

    
  • 28 February 2019
   0  
   วันเกิด สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ (ผักขม)
  • 28 February 2019 12:00 PM Until 28 February 2019 12:30 PM
   0  
   Member [16] : Niky, Nine, Oom, Pakwan, Phukkhom, Ratah, Stang, View, Aom, Bamboo, Cake, Fifa, Maira, Minmin, Myyu, New
   Place : K-BANK SIAM PIC-GANESHA THEATER SIAM SQUARE ONE
   Time : 19.00  

   พลาดไม่ได้กับโชว์สุดพิเศษจาก BNK48 ในงาน Thailand Zocial Awards 2019 ใครอยากไปให้กำลังใจน้องๆ ซื้อบัตรเข้างานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป 
   ที่ https://www.eventpop.me/e/4929-thailandzocialawards2019
   .
   .
   PLAY ZONE 
   Early Bird (Limited Ticket) 500 บาท 
   Regular 1,000 บาท 
   .
   .
   โชว์พิเศษนี้สำหรับคนซื้อบัตรเข้างานเท่านั้นนะครับ (ไม่มี Live ช่วง Special show)
   .
   .
   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailandzocialawards.com 
   #TZA2019 #ROLLINGYOURDATA

    
   Cr:
    
  • 03 March 2019 10:00 AM Until 03 March 2019 10:45 AM
   0  
   Member [6] : Myyu, Niky, Faii, Aom, Cake, Kheng
   Place : ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิล์ด
   Time : 17.00

   คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล โดย
   สถานวิทยามะเร็งศิริราช และ
   Art for Cancer by Ireal
   ชวนร่วมสนุกกับฟรีคอนเสิร์ต 
   เพื่อ "ระดมเงินทุนงานวิจัย
   การแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง"
   จาก แสตมป์ อภิวัชร์, สิงโต นำโชค, 
   ป๊อด โมเดิร์นด๊อก, BNK48, ละอองฟอง ,
   ละมุนแบนด์, STOONDIO, ภูมจิต , จีน AF1 
   และวง Middle Age Band
   2-3 มี.ค.62 เวลา 13:00-21:30 น.
   ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิล์ด
   ...
   พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน
   🎯 บูทเกมปาเป้า และคีบตุ๊กตาเซลล์มะเร็ง
   เพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย
   ✏กิจกรรมเขียนถุงกำลังใจส่งมอบให้ผู้ป่วย เวทีเสวนานิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการรักษามะเร็งแนวใหม่
   🎗บูทให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเวิร์คช็อปเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย กลุ่มมะเร็งพลังบวก
   🥗🥪 พร้อมบูธอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และบูทอาหารจากผู้ป่วยมะเร็ง
   ✳ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย 
   ร่วมสนับสนุนด้วยการซื้อเสื้อยืด 
   ‘Cancel Cancer’ Limited Edtition
   ราคา 550 บาท ได้ที่ >> www.sicafund.com
   ✳ หรือบริจาคผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ 
   หมายเลขบัญชี 016 453 776-1 
   ชื่อบัญชี : กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง
   โดย Cancel Cancer Festival 2019 
   ✳ รายละเอียดเพิ่มเติม
   โทร : 02-419-4471-4
   #CancelCancer2019 
   #SiCA #ArtforCancer


   Cr:
  • 08 March 2019 05:30 AM Until 08 March 2019 07:00 AM
   0  
   Member [6] : Noey, Orn, Kaew, Mobile, Jennis, Music
   Place : ห้องประชุมสวนกุหลาบรำลึก ชั้น 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
   Time : 12.30

   กิจกรรมพิเศษดีๆ สำหรับพี่น้องชาวสวนกุหลาบ
   ตามที่ทางคณะกรรมการบริหารฯและ คณะทำงานได้แจ้งไปก่อนแล้วว่า จะมีจัดกิจกรรมพิเศษปีนี้
   และ นี่คือ แขกรับเชิญพิเศษ สำหรับงาน
   "๘ มีนา บรรดาเรา เหล่านักเรียนสวนกุหลาบ
   วันสถาปนาสวนกุหลาบวิทยาลัย ๑๓๗ ปี"
   กับกิจกรรมพิเศษ "เด็กสวนชวนดูคอนเสิร์ต"
   ประกอบไปด้วยศิลปินชื่อดังได้แก่
   พี่ป๊อด โมเดิร์นด็อก (OSK108)
   พี่โย่ง อาร์มแชร์ (OSK118)
   และ วง BNK48
   การแสดงจะจัดขึ้น ณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก ในวันที่ 8 มีนาคม เวลา 12.30-14.00 น
   (รับบัตร ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ประตูเปิดเวลา 11.30)
   สำหรับบัตรจะประกอบไปด้วย 3 ราคาได้แก่ 3,000 บาท 2,500 บาท และ 1,000 บาท
   สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทาง Official Line @ ของสมาคมฯ
   Line Id : @suankularbalumni
   Click Link : https://line.me/R/ti/p/%40suankularbalumni
   ขั้นตอนการจองบัตรมีดังนี้
   1. ตรวจสอบผังที่นั่ง และที่นั่งว่างได้ที่ https://goo.gl/WzcziB
   2. โอนเงินเข้ามาที่บัญชี
   สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทเวศร์
   เลขบัญชี 030-2-83191-2
   พร้อมระบุบันทึกช่วยจำ "ชื่อ รุ่น (แถว.ที่นั่ง)" ตามตัวอย่างการ 
   โอนเงิน
   3. ส่ง slip การโอน พร้อมชื่อ นามสกุล และรุ่น มาที่ [email protected] ของ 
   สมาคม 
   Line Id : @suankularbalumni
   Click Link : https://line.me/R/ti/p/%40suankularbalumni
   4. รอเจ้าหน้าที่ยืนยันการจองที่นั่งผ่าน [email protected] (หากเลือกมีการเลือกที่นั่งซ้ำกัน ให้สิทธิ์คนที่โอนเงินก่อน)
   5. เก็บสลิปการโอนเงินมายืนยันการรับบัตรในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ชั้น1 หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก หน้าบันไดทางขึ้นตึก
   เพราะพลังของพวกเราชาวชมพูฟ้า จึงเกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น
   รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนสวนกุหลาบ
   #8มีนาบรรดาเราเหล่านักเรียนสวนกุหลาบ
   #วันสถาปนาสวนกุหลาบวิทยาลัย137ปี
   #บรรดาเราเหล่านักเรียนสวนกุหลาบ
   #8มีนา
   #เด็กสวนชวนดูคอนเสิร์ต
   #บรรดาเรา
   #BNK48
   #Armchair
   #Moderndog


   Cr:
  • 11 March 2019
   0  
   วันเกิด นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล (มิวนิค)
  • 16 March 2019 11:00 AM Until 16 March 2019 12:00 PM
   0  
   Member [6] : Tarwaan, Orn, Kaew, Aom, Faii, Cake
   Place : ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
   Time : 18.00   (*) งานเย็น
   - เริ่มตั้งแต่18.00 น.
   **** ปีนี้มีคอนเสิร์ต BNK48 นำทีมโดยน้องตาหวาน รุ่นน้องยอแซฟหญิงของเรา ใครอยากเห็นความน่ารักสดใสแบบติดขอบเวที งานนี้พลาดไม่ได้ครับ
   - โต๊ะจีนราคาเดิม โต๊ะละ 5,000บาท โดยแจกเสื้อโปโลสีเขียวเหลืองโต๊ะละ10ตัว
   . โดยจะต้องจองและจ่ายเงินภายในวันที่ 20 ก.พ.62. เท่านั้นถึงจะได้รับแจกเสื้อโต๊ะละ10ตัว 
   . โดยให้แจ้งขนาดเสื้อในวันจองและจ่ายเงินภายใน20 ก.พ.62 จึงจะได้เสื้อ 10 ตัวตามขนาดที่ต้องการ
   . โต๊ะที่จองและจ่ายเงินหลังจากวันที่ 20 ก.พ. 62 จะไม่ได้รับเสื้อ 10 ตัว
   . หากใครต้องการซื้อหลังจากวันที่ 20 ก.พ. 62 ทางสมาคมศิษย์เก่าจะจัดจำหน่ายในราคาตัวละ 200 บาทครับ
   - น้ำแข็งฟรี สุราโซดานำเข้ามาได้ แต่ห้ามนำเบียร์เข้างาน
   - ในงานจะมีเบียร์จำหน่าย รายได้เข้าสมาคม


   Cr:
    
  • 20 March 2019
   0  
   วันเกิด รชยา ทัพพ์คุณานนต์ (มินมิน)