เทศกาล โคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562

Sign in to follow this  
Followers 0

Event details

Member [6] : Cherprang, Pun, Kaimook,  Mobile, Music, Jennis
Place : บูธโตโยต้า ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย บริเวณเชิงเขาตาแป้น
Time : n/a

เทศกาล..โคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562
เริ่มวันที่ 30 มค- 5 กพ 62
พบกันที่บูธ..นะคะ 
31 มค , 2 กพ 62 <อยู่ประจำ 2 วันนะคะ>

รางวัลมากมายรอคุณลูกค้ายุนะคะ
เชส์ลอ้น..โตโยต้า สระบุรี
à¹à¸à¸ à¸²à¸à¸­à¸²à¸à¸à¸°à¸¡à¸µ 11 à¸à¸, à¸à¸à¸à¸µà¹à¸¢à¸´à¹à¸¡, à¸à¹à¸­à¸à¸§à¸²à¸¡

Cr:


https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
Wait for more detail **Detail and subject can be changed later


Sign in to follow this  
Followers 0

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now