เลือดไม่แบ่งสี Be giver, Be saver, Be you

    

Sign in to follow this  
Followers 0

Event details

Member [6] : Bamboo, Jaa , Jane, Noey , Pakwan, Wee
Place : ห้าง MBK Center ชั้น 5 โซน D (Outlet in Town)
Time : 16.30

Be giver, Be saver, Be you เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้ให้โอกาส มาร่วมบริจาคกับพวกเรา เตรียมร่างกายให้พร้อมและมาเป็นผู้ให้กันในงาน “เลือดไม่แบ่งสี” 💛💗
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้าง MBK Center ชั้น 5 โซน D (Outlet in Town)
#BeYou73
#BegiverBesaverBeyou
#CUcoronet
#TUCUball73
#CUcoronetRoadtoTUCUBall73
#SoundOfChula
#ปลุกเสียงที่มีพลังให้ดังยิ่งกว่าที่เคย

à¹à¸à¸ à¸²à¸à¸­à¸²à¸à¸à¸°à¸¡à¸µ 6 à¸à¸, à¸à¸à¸à¸µà¹à¸¢à¸´à¹à¸¡, à¸à¸¹à¹à¸à¸à¸à¸³à¸¥à¸±à¸à¸¢à¸·à¸ à¹à¸¥à¸°à¸à¹à¸­à¸à¸§à¸²à¸¡

Cr:

 


https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule


Sign in to follow this  
Followers 0

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now