งานแถลงข่าวมอบทุนงาน "วิ่งข้ามสมุทร" ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

    

Sign in to follow this  
Followers 0

Event details

Member [16] : Pupe, Bamboo, Deenee, Gygee, Jane, Jib, Kaew, Kaimook, Kate, Khamin, Korn, Mind, Namneung, Natherine, New, Panda
Place : ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Time : 18.00
 

พบกับสมาชิกวง BNK48
ในงานแถลงข่าวมอบทุนงาน "วิ่งข้ามสมุทร"
ให่แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

เวลา 18.00 น. 
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

à¹à¸¡à¹à¸¡à¸µà¸à¸³à¸­à¸à¸´à¸à¸²à¸¢à¸£à¸¹à¸à¸ à¸²à¸

Cr:

 


Sign in to follow this  
Followers 0

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now