Live Digital Studio

    

Sign in to follow this  
Followers 0

Event details

Member [6] : Cherprang, Fond, Jennis, Music, Pun, Wee (?)
Place :  Live Digital Studio Emquartier ชั้น 1    
Time : 16.00    

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วม Digital Live Studio ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ( ต้อนรับวันวาเลนไทน์ )

ขอความร่วมมือในการเข้ามารอในพื้นที่รอบ Digital Live Studio ได้ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาไลฟ์ และไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

รวมถึงการสำรองที่นั่งและพื้นที่ใด ๆ บริเวณ Digital Live Studio หากทรัพย์สินของท่านสูญหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี

#BNK48 #BNK48DigitalStudio
à¹à¸à¸ à¸²à¸à¸­à¸²à¸à¸à¸°à¸¡à¸µ à¸à¹à¸­à¸à¸§à¸²à¸¡

Cr:

 


Sign in to follow this  
Followers 0

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now