08 November 2018 - 22 January 2019

แจ้งรายละเอียดสำหรับ BNK48 6th Single Senbatsu General Election

8 พฤศจิกายน 2561 เปิด Pre-order CD BNK48 5th Single BNK Festival Limited Edition และ Music Card Edition
3 ธันวาคม 2561 ปิด Pre-order CD BNK48 5th Single BNK Festival Limited Edition (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
11 ธันวาคม 2561 เริ่มเปิดลงคะแนน เวลา 12:00 น. ทาง BNK48 Official Application หรือhttp://election.bnk48.com/ 
12 ธันวาคม 2561 ประกาศผลด่วน
22 มกราคม 2562 ปิดการจำหน่าย Music Card Edition
24 มกราคม 2562 ปิดลงคะแนน เวลา 12:00 น.
26 มกราคม 2562 ประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election

#BNK48 #BNK48GeneralElection


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.891767180950541/1793613790765871/?type=3&theater

Event details


About BNK48 0 Comments

01 December 2018 03:00 AM - 05 December 2018 04:59 PM

BNK48 Space Mission Concert -มาร่วมสร้างคอนเสิร์ตที่สวยงามที่สุดในกาแลกซีไปด้วยกัน!-
สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ประตูเปิด 8:00 / การแสดงเริ่ม 10:00
ราคาบัตร 1300 / 1800 / 2300 / 2800 / 3800(Standing) / 4800(Standing)
เปิดขายบัตร 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
งานประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election
สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ประตูเปิด 17:30 / เริ่มงาน 19:00
ราคาบัตร 1000 / 1300 / 1800 / 2200 / 3800
เปิดขายบัตร 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมชำระเงิน และภาษี
กฎระเบียบการซื้อบัตร
- ชื่อที่ใช้ในการสมัคร www.eventpop.me จะต้องตรงกับบัตรประชาชนของท่าน เพราะชื่อจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร ในกรณีลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านทาง Facebook ต้องทำการแก้ไขชื่อให้ตรงกับบัตรประชาชนของท่าน และอัพเดทอีเมลปัจจุบัน เพราะชื่อและอีเมลจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร
- การซื้อบัตร 1 ครั้ง สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง ผ่านทาง www.eventpop.me 
- ระบบจะเริ่มเปิดให้เข้าไปรอรับคิวตั้งแต่เวลา 8:00 น. ของวันเปิดขาย และในเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มแจกหมายเลขคิวแบบไม่เรียงลำดับ รวมถึงทยอยปล่อยคิวเข้าไปซื้อตามลำดับหมายเลข (ผู้ที่เข้ามาหลัง 10:00 น. จะได้รับคิวต่อจากคนที่มาก่อนหน้านี้)
- ในการสั่งซื้อบัตร เมื่อเลือกที่นั่งแล้ว ระบบจะทำการล็อคที่นั่งของท่าน และสามารถทำรายการสั่งซื้อภายใน 15 นาที หากเกินจาก 15 นาทีแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก และต้องทำรายการใหม่เท่านั้น
- กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ
- บัตรทุกที่นั่ง จะมีการระบุชื่อ นามสกุลบนบัตร ท่านต้องใส่ชื่อของทั้งผู้สั่งซื้อ และผู้ติดตาม ตามบัตรประชาชน และจะไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
- ในกรณีที่ตัวสะกดบนบัตรผิด สามารถแก้ไขได้ ภายใน 7 วันหลังการซื้อสำเร็จ โดยจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะการสะกดที่ผิดพลาด โดยแจ้งคำร้องขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลด้วยการตอบกลับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและสำเนาบัตรประชาชน และจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม (หากท่านมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของท่านเอง กรุณานำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในตอนเข้างาน)
- หากผู้สั่งซื้อ กรอกชื่อผู้สั่งซื้อซ้ำกันทั้ง 2 ที่นั่ง ทางผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้สั่งซื้อคนเดียวเท่านั้น ที่เข้าสู่ภายในได้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบนบัตรอีกใบได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
- คอนเสิร์ตช่วงเช้า โซน 3800(Standing) จะมีการจัดแบ่ง Lady Zone และ Family Zone ตามภาพ
- Lady Zone สามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ถึงแม้ผู้ติดตามจะเป็นสุภาพบุรุษ ก็จะสามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ท่านที่เป็นสุภาพบุรุษ ต้องอยู่ใน Standing Zone ปกติ
- Family Zone สำหรับผู้ปกครองและเด็กที่มีอายุเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 13 ปี โดยจะต้องซื้อบัตรท่านละ 1 ใบ (ผู้ปกครอง 1 ใบ เด็ก 1 ใบ เท่านั้น)
- ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีเข้างาน
- ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ จะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นแต่งานถูกยกเลิก เลื่อน หรือมีการซื้อ Refund Protect และกรณีของคุณอยู่ในความคุ้มครองของ Refund Protect เท่านั้น
- ท่านสามารถเลือกซื้อประกันบัตรจาก Refund Protect ซึ่งเป็นบริการเสริมที่คุณสามารถขอเงินค่าบัตรคืนได้สูงสุด 100% หากตรงตามเงื่อนไขที่ Refund Protect คุ้มครอง โดยซื้อผ่านระบบของ Event Pop และชำระค่าประกันเพิ่มเติมเป็นมูลค่า 7% ของราคาบัตร โดยท่านสามารถอ่านเงื่อนไขและขั้นตอนวิธีการได้ที่ https://evp-helpcenter-th.helpscoutdocs.com/…/365-how-to-fi…
- เงื่อนไขต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การรับบัตร
- จัดส่งผ่าน Kerry Express โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป (มีค่าธรรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติม)
- รับด้วยตนเองที่หน้างาน BNK48 4th Single Kimi wa Melody ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. ที่ BITEC BANGNA Hall 98-99 (ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเข้าร่วมอีเวนท์ ในการรับบัตร)
- รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 18:00 น.
- รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 19:00 น. (กรุณาเผื่อเวลาในการมารับ เนื่องจากท่านอาจจะรับบัตรได้ไม่ทันเวลาเริ่มงาน)
- หากรับบัตรด้วยตนเอง กรุณาเตรียม Order Confirmation ที่ได้จากการสั่งซื้อ และบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยราชการตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตน (ต้องรับบัตรด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับแทนได้)
กฎในการเข้าสู่ภายในงาน
- ท่านสามารถนำสัมภาระเข้าสู่ภายในงานได้เพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
- ไม่อนุญาตให้นำวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าสู่ภายใน และจะมีการตรวจสัมภาระก่อนเข้าฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และเครื่องบันทึกเสียงทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำป้ายไฟ และป้ายที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 เข้าสู่ภายในฮอลล์
- แท่งไฟ จำกัดขนาดความยาวรวมด้ามไม่เกิน 30 เซนติเมตรเท่านั้น
- ทางเราไม่มีจุดบริการรับฝากของที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ภายในได้ กรุณาจัดการด้วยตัวท่านเอง
- ภายในงานทั้งคอนเสิร์ตช่วงเช้า และงานประกาศผลช่วงเย็น ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม หากพบผู้ฝ่าฝืน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญท่านออกจากงานทันที และอาจจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย
- เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเช้าแล้ว ขอความร่วมมือให้ทุกท่านออกจากภายในฮอลล์ทันที เนื่องจากจะมีการเตรียมสถานที่เพื่องานประกาศผลในช่วงเย็น
- ถึงแม้ท่านจะมีบัตรทั้งในรอบเช้าและรอบเย็น แต่เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในรอบเช้าแล้ว ก็ต้องขอความร่วมมือออกจากฮอลล์ เพื่อเตรียมสถานที่ และต้องผ่านกระบวนการตรวจสัมภาระใหม่อีกครั้งเมื่อถึงเวลาประตูเปิดในรอบเย็น
#BNK48 #BNK48SpaceMissionConcert #BNK48GeneralElection


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1814704678656782?__tn__=K-R

Event details


About BNK48 0 Comments

01 December 2018 08:30 AM - 01 December 2018 09:30 AM

Member [6] : Deenee, Stang, Khamin, Faii, Myyu, Panda
Place : Central World ชั้น 1 Eden Zon
Time : 15.30 - 16.30
 
📣📣วันเสาร์นี้เรามีนัดกัน!! กับ มหกรรม Ten Ten in Town!! 📣📣

พบกับดารา และ แขกรับเชิญสุดพิเศษ นอกจากนี้ยังมีรางวัลสุดพิเศษจากกิจกรรมมากมาย!!

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00น. - 21.30น. ที่ Central World ชั้น 1 Eden Zon นะจ๊ะเมี้ยววว 

มาเจอ เทน เทน กันน้าาา 😻😻

#TenTeninTown


Cr:
https://www.facebook.com/LINETENTEN/photos/a.387263935105237/519056491925980/?type=3&theater

Event details


BNK48 Event 0 Comments

01 December 2018 08:45 AM - 01 December 2018 10:00 AM

Member : [Main] Minmin, Maira, View
Channel : workpoint23  
Time : 15.45
 
“จับมือกันครั้งแรก ในวันที่จะหมดกำลังใจ” 
ใน "BNK48 SENPAI 2nd Generation"
📌📌 วันเสาร์ เวลา 15.45 น.⏰ #Workpoint23#bnk48senpai2nd
 💜💜

Cr:
 

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

01 December 2018 10:00 AM - 01 December 2018 10:30 AM

Member [6] : Gygee, Nink, Aom, Jib, Phukkhom, Maira
Place : ลานอัฒจันทร์ ชั้นLG สยามสแควร์วัน
Time : 17.00

😃😃มีกิจกรรมดีดี มาฝากค่า 😃😃
💁‍♀️วันพรุ่งนี้ 1 ธค.ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ประจำปี 2561 ณ ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG สยามสแควร์วัน หรือ ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา 👇 #ความสุขทางใจมอบให้กันได้ ❤️


Cr:
 

Event details


BNK48 Event 0 Comments

01 December 2018 10:30 AM - 01 December 2018 11:00 AM

Member [6] : Music, Mobile, Korn, Namsai, Mind, Miori
Place : อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี
Time : 17.30

Cr:

https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
 

Event details


BNK48 Event 0 Comments

01 December 2018 10:30 AM - 01 December 2018 11:00 AM

Member [6] :  Myyu, Fifa, Kheng, View, Oom, Niky
Place : PAUL เมกาบางนา ชั้น 1 โซน Food Walk
Time : 17.30

ประกาศเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมงาน
PAUL depuis1889 Grand Opening (Megabangna)

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตารางงาน
"มายยู" จะขึ้นแสดงแทน "จ๋า" 
ในวันที่ 1 ธันวาคน 2561

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้

#BNK48 #MyyuBNK48 #JaaNK48

Surprise!!✨ Mini concert from BNK48 at our GRAND OPENING Event at PAUL & PAUL LE CAFÉ tomorrow from 5.30pm 😍 See you there!

Get ready to celebrate with PAUL Megabangna at our "GRAND OPENING" event on the 1 DEC 2018 from 11.30am onwards 🎉🎉🎉

เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับ PAUL ที่งาน "GRAND OPENING" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ PAUL เมกาบางนา ชั้น 1 โซน Food Walk

เตรียมพบกับกิจกรรมสนุกสนานมากมายสำหรับทั้งครอบครัว 🌟

📌 FREE Giveaway: 1,000 pieces of our signature Cocoa Madeleine 
😉 FREE 500 baht PAUL gift voucher when participate in our "SNAP & SHARE" activity (only for the first 30 lucky ones from 11.30am)
🎈 FREE 1,000 PAUL & LE CAFÉ balloons for you and your loved ones 
💛 FREE 100 baht PAUL gift voucher when participate in our "SNAP & SHARE" activity for the next 100 lucky ones (13.30 / 17.30)

🤡 Babymine show: 12.00 / 14.00 / 16.00

🤩 Pantomime: 13.30 / 15.30 / 17.30

📸 Capture your lovely moments with us at our "SNAP & SHARE" FESTIVE Photobooth infront of PAUL restaurant

**Special promotion:
10% discount when spend 500 baht or more excluding beverages for takeaway or dine in. Valid from 1 - 9 Dec 2018 ONLY ✨

SEE YOU THERE!
#paulmegabangnagrandopening#paulmegabangna #paulthailand#paulthailandxbnk48


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1827797777347472/?type=3&theater
https://web.facebook.com/paul1889.thailand/photos/a.1495702127308397/2185988568279746/?type=3&theater

Event details


BNK48 Event 0 Comments

01 December 2018 12:00 PM - 01 December 2018 01:00 PM

Member : Bamboo, Cake, Fond, Nine, Jaa, Minmin, Ratah, Natherine, Wee, Izurina, Jane, Namneung, Noey, Orn, Satchan, Tarwaan
Place : บางแสน จังหวัดชลบุรี
Time : 19.00

ประกาศเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมงาน
PRUcycle Thailand Bangsaen 2018

เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ
"จ๋า" จะขึ้นแสดงแทน "มิวนิค" 
ในวันที่ 1 ธันวาคน 2561

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้

#BNK48 #JaaBNK48 #MewnichBNK48

ประกาศเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมงาน
PRUcycle Thailand Bangsaen 2018

เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ
"นาย" จะขึ้นแสดงแทน "จูเน่" 
ในวันที่ 1 ธันวาคน 2561

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้

#BNK48 #NineBNK48 #JunéBNK48

🚴🏻‍ขอเชิญนักปั่นทั่วไทย ร่วมงาน "PRUcycle Thailand Bangsaen 2018”
🚴🏻งาน ‘ปั่นปิดเมือง’ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย! บนเส้นทางที่ปั่นผ่านสถานที่ไฮไลท์ของบางแสน
🥇🏆พร้อมชิงเงินรางวัลสูงที่สุด! และลุ้นรับโอกาสบินไปปั่นในงาน เทศกาลจักรยานระดับโลก ไกลถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แบบฟรีๆ❗
🌟งานนี้คุณจะได้สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ คอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอต BNK48 และ วงETC /เกมส์ /อาหารเพื่อสุขภาพ /ช้อปปิ้งgadget และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ขนกันมาให้นักปั่นทั้งสายสุขภาพ และสายเอ็นเตอร์เทน ได้สนุกกันทั้งแบบครอบครัว และ แบบยกแก๊ง
🌟ห้ามพลาด❗แล้วพบกัน
ในวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมนี้ ที่ บางแสน จังหวัดชลบุรี
☀สมัครเข้าร่วมงาน และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prucyclethailand.com


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1827797777347472/?type=3&theater
https://web.facebook.com/VictoryBNK48Official/posts/2135951213341828?
https://www.prucyclethailand.com/home.php?lang=th

Event details


BNK48 Event 0 Comments

01 December 2018 01:30 PM - 01 December 2018 02:30 PM

Fifa Live @ BNK48 Application 
20.30 

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

01 December 2018 03:00 PM - 01 December 2018 04:00 PM

Niky Live @ BNK48 Application 
22.00 

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

02 December 2018 03:00 AM - 05 December 2018 04:59 PM

BNK48 Space Mission Concert -มาร่วมสร้างคอนเสิร์ตที่สวยงามที่สุดในกาแลกซีไปด้วยกัน!-
สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ประตูเปิด 8:00 / การแสดงเริ่ม 10:00
ราคาบัตร 1300 / 1800 / 2300 / 2800 / 3800(Standing) / 4800(Standing)
เปิดขายบัตร 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
งานประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election
สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ประตูเปิด 17:30 / เริ่มงาน 19:00
ราคาบัตร 1000 / 1300 / 1800 / 2200 / 3800
เปิดขายบัตร 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมชำระเงิน และภาษี
กฎระเบียบการซื้อบัตร
- ชื่อที่ใช้ในการสมัคร www.eventpop.me จะต้องตรงกับบัตรประชาชนของท่าน เพราะชื่อจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร ในกรณีลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านทาง Facebook ต้องทำการแก้ไขชื่อให้ตรงกับบัตรประชาชนของท่าน และอัพเดทอีเมลปัจจุบัน เพราะชื่อและอีเมลจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร
- การซื้อบัตร 1 ครั้ง สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง ผ่านทาง www.eventpop.me 
- ระบบจะเริ่มเปิดให้เข้าไปรอรับคิวตั้งแต่เวลา 8:00 น. ของวันเปิดขาย และในเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มแจกหมายเลขคิวแบบไม่เรียงลำดับ รวมถึงทยอยปล่อยคิวเข้าไปซื้อตามลำดับหมายเลข (ผู้ที่เข้ามาหลัง 10:00 น. จะได้รับคิวต่อจากคนที่มาก่อนหน้านี้)
- ในการสั่งซื้อบัตร เมื่อเลือกที่นั่งแล้ว ระบบจะทำการล็อคที่นั่งของท่าน และสามารถทำรายการสั่งซื้อภายใน 15 นาที หากเกินจาก 15 นาทีแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก และต้องทำรายการใหม่เท่านั้น
- กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ
- บัตรทุกที่นั่ง จะมีการระบุชื่อ นามสกุลบนบัตร ท่านต้องใส่ชื่อของทั้งผู้สั่งซื้อ และผู้ติดตาม ตามบัตรประชาชน และจะไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
- ในกรณีที่ตัวสะกดบนบัตรผิด สามารถแก้ไขได้ ภายใน 7 วันหลังการซื้อสำเร็จ โดยจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะการสะกดที่ผิดพลาด โดยแจ้งคำร้องขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลด้วยการตอบกลับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและสำเนาบัตรประชาชน และจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม (หากท่านมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของท่านเอง กรุณานำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในตอนเข้างาน)
- หากผู้สั่งซื้อ กรอกชื่อผู้สั่งซื้อซ้ำกันทั้ง 2 ที่นั่ง ทางผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้สั่งซื้อคนเดียวเท่านั้น ที่เข้าสู่ภายในได้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบนบัตรอีกใบได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
- คอนเสิร์ตช่วงเช้า โซน 3800(Standing) จะมีการจัดแบ่ง Lady Zone และ Family Zone ตามภาพ
- Lady Zone สามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ถึงแม้ผู้ติดตามจะเป็นสุภาพบุรุษ ก็จะสามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ท่านที่เป็นสุภาพบุรุษ ต้องอยู่ใน Standing Zone ปกติ
- Family Zone สำหรับผู้ปกครองและเด็กที่มีอายุเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 13 ปี โดยจะต้องซื้อบัตรท่านละ 1 ใบ (ผู้ปกครอง 1 ใบ เด็ก 1 ใบ เท่านั้น)
- ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีเข้างาน
- ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ จะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นแต่งานถูกยกเลิก เลื่อน หรือมีการซื้อ Refund Protect และกรณีของคุณอยู่ในความคุ้มครองของ Refund Protect เท่านั้น
- ท่านสามารถเลือกซื้อประกันบัตรจาก Refund Protect ซึ่งเป็นบริการเสริมที่คุณสามารถขอเงินค่าบัตรคืนได้สูงสุด 100% หากตรงตามเงื่อนไขที่ Refund Protect คุ้มครอง โดยซื้อผ่านระบบของ Event Pop และชำระค่าประกันเพิ่มเติมเป็นมูลค่า 7% ของราคาบัตร โดยท่านสามารถอ่านเงื่อนไขและขั้นตอนวิธีการได้ที่ https://evp-helpcenter-th.helpscoutdocs.com/…/365-how-to-fi…
- เงื่อนไขต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การรับบัตร
- จัดส่งผ่าน Kerry Express โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป (มีค่าธรรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติม)
- รับด้วยตนเองที่หน้างาน BNK48 4th Single Kimi wa Melody ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. ที่ BITEC BANGNA Hall 98-99 (ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเข้าร่วมอีเวนท์ ในการรับบัตร)
- รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 18:00 น.
- รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 19:00 น. (กรุณาเผื่อเวลาในการมารับ เนื่องจากท่านอาจจะรับบัตรได้ไม่ทันเวลาเริ่มงาน)
- หากรับบัตรด้วยตนเอง กรุณาเตรียม Order Confirmation ที่ได้จากการสั่งซื้อ และบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยราชการตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตน (ต้องรับบัตรด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับแทนได้)
กฎในการเข้าสู่ภายในงาน
- ท่านสามารถนำสัมภาระเข้าสู่ภายในงานได้เพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
- ไม่อนุญาตให้นำวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าสู่ภายใน และจะมีการตรวจสัมภาระก่อนเข้าฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และเครื่องบันทึกเสียงทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำป้ายไฟ และป้ายที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 เข้าสู่ภายในฮอลล์
- แท่งไฟ จำกัดขนาดความยาวรวมด้ามไม่เกิน 30 เซนติเมตรเท่านั้น
- ทางเราไม่มีจุดบริการรับฝากของที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ภายในได้ กรุณาจัดการด้วยตัวท่านเอง
- ภายในงานทั้งคอนเสิร์ตช่วงเช้า และงานประกาศผลช่วงเย็น ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม หากพบผู้ฝ่าฝืน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญท่านออกจากงานทันที และอาจจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย
- เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเช้าแล้ว ขอความร่วมมือให้ทุกท่านออกจากภายในฮอลล์ทันที เนื่องจากจะมีการเตรียมสถานที่เพื่องานประกาศผลในช่วงเย็น
- ถึงแม้ท่านจะมีบัตรทั้งในรอบเช้าและรอบเย็น แต่เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในรอบเช้าแล้ว ก็ต้องขอความร่วมมือออกจากฮอลล์ เพื่อเตรียมสถานที่ และต้องผ่านกระบวนการตรวจสัมภาระใหม่อีกครั้งเมื่อถึงเวลาประตูเปิดในรอบเย็น
#BNK48 #BNK48SpaceMissionConcert #BNK48GeneralElection


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1814704678656782?__tn__=K-R

Event details


About BNK48 0 Comments

02 December 2018 06:00 AM - 02 December 2018 08:00 AM

Member [16] : Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Music / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor   
Time : 13.00
 
【BNK48 The Campus Stage Performance】
[ ฉบับแก้ไขข้อมูลรายชื่อ เวลา 20:08 น. ]
30 พฤศจิกายน 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Deenee’s Birthday Stage
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Panda / Kheng / Myyu / Fond / Gygee / Pakwan / Deenee / Juné / Minmin / Ratah / Piam / Phukkhom / Faii / Stang / Niky / Wee
2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Izurina’s Birthday Stage
2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Namneung’s Birthday Stage
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Music / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. – 27 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 28 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 29 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[ Special Cheki Session]
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้หลังจบการแสดง (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / เนย / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / อร / น้ำใส / โมบายล์ / มิวสิค / อิซึรินะ / จิ๊บ / ก่อน / นิ้ง แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 12:00 น.
และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์
- วันศุกร์ เวลา 20:30-21:00 น.
- วันอาทิตย์ เวลา 18:30-19:00 น.
[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1820448851415698?__tn__=K-R

Event details


BNK48 Theater Stage 0 Comments

02 December 2018 09:00 AM - 02 December 2018 11:00 AM

Guest : Maysa
Place : สยามวันทางเชื่อมไปBTS
Time : 4 โมงเย็น -6 โมงเย็น 
 
🎉แฟนๆ จ๋ามาเจอกับเมษาได้ในงานเปิดตัวแล้วครีมกันแดดLe’Riya จัดPackage &Promotion รวมสนุกกับกิจกรรมรับของรางวัลและพบ ศิลปิน-ดารารับเชิญมากมาย วันอาทิตย์ที่ 2/12/61 🎀 เวลา 4 โมงเย็น -6 โมงเย็น 
ตรงสยามวันทางเชื่อมไปBTS นะคะ
#leriyasunscreen2018
@leriyasunscreen


Cr:
 

Event details


BNK48 Graduated Member Event 0 Comments

02 December 2018 10:00 AM - 02 December 2018 11:00 AM

Bamboo Live @ BNK48 Application 
17.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

02 December 2018 10:00 AM - 02 December 2018 12:00 PM

Member [16] : Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Deenee / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor   
Time : 17.00
 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตารางงาน
“ดีนี่” จะขึ้นแสดงแทน "มิวสิค"
ในการแสดงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 รอบ 17:00 น.

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้
#BNK48 #BNK48TeamB3#BNK48TheCampus#PARTYgaHajimaruyoTH
#MusicBNK48 #DeeneeBNK48


【BNK48 The Campus Stage Performance】
[ ฉบับแก้ไขข้อมูลรายชื่อ เวลา 20:08 น. ]
30 พฤศจิกายน 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Deenee’s Birthday Stage
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Panda / Kheng / Myyu / Fond / Gygee / Pakwan / Deenee / Juné / Minmin / Ratah / Piam / Phukkhom / Faii / Stang / Niky / Wee
2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Izurina’s Birthday Stage
2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Namneung’s Birthday Stage
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Music / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. – 27 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 28 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 29 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[ Special Cheki Session]
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้หลังจบการแสดง (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / เนย / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / อร / น้ำใส / โมบายล์ / มิวสิค / อิซึรินะ / จิ๊บ / ก่อน / นิ้ง แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 12:00 น.
และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์
- วันศุกร์ เวลา 20:30-21:00 น.
- วันอาทิตย์ เวลา 18:30-19:00 น.
[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/pb.842370685890191.-2207520000.1543410754./1824372924356624/?type=3&theater
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1820448851415698?__tn__=K-R

Event details


BNK48 Theater Stage 0 Comments

02 December 2018 01:30 PM - 02 December 2018 02:30 PM

Oom Live @ BNK48 Application 
20.30

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

02 December 2018 03:40 PM - 02 December 2018 04:40 PM

Cake Live @ BNK48 Application 
22.40 

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

03 December 2019

This event repeats every year forever


วันเกิด ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา (ฟ้อนด์)

Event details


Member's Birthday 0 Comments

03 December 2018 11:00 AM - 03 December 2018 01:00 PM

Member [6] : Kaimook, Izurina, Nink, Maira, Gygee, Niky
Place : Live Digital Studio Emquartier ชั้น 1  
Time : 18.00 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วม Digital Live Studio ประจำวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือในการเข้ามารอในพื้นที่รอบ Digital Live Studio ได้ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาไลฟ์ และไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

รวมถึงการสำรองที่นั่งและพื้นที่ใด ๆ บริเวณ Digital Live Studio หากทรัพย์สินของท่านสูญหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี

#BNK48 #BNK48DigitalStudio


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1830868200373763/?type=3&theater

Event details


BNK48 Live Digital Studio 0 Comments

03 December 2018 02:00 PM - 03 December 2018 03:00 PM

Fond Live @ BNK48 Application 
21.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

03 December 2018 03:00 PM - 03 December 2018 04:00 PM

Natherine Live @ BNK48 Application 
21.30

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
 

Event details


BNK48 Member Live

04 December 2018 09:00 AM - 04 December 2018 10:00 AM

Member [6] - Korn, Minmin, Phukkhom, Noey, Niky, Mind
Place : ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
Time : n/s (เริ่ม 16.00 น. เป็นต้นไป)

เหล่าแฟนคลับปักหมุดวันรอ 4 ธ.ค.นี้ พบกับ "#BNK48"

นำทีมศิลปินชื่อดังชวนแฟนๆตามมาพบกันในงานแถลงเปิดตัวอีเว้นท์ยักษ์ส่งท้ายปี Thailand & AIS Bangkok Countdown 2019 ณ ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

#ไฮไลท์ภายในงาน 

✨ พบกับศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันในงาน นำโดย BNK48 (เนย ก่อน มายด์ มินมิน นิกี้ ผักขม) ตามมาด้วยวง POTATO, ที Jetseter' , Lomosonic, เอิ๊ต ภัทรวี , พัดชา AF และ Playground 

ใครเป็นแฟนคลับศิลปินท่านไหน ห้ามพลาด! แล้วตามมาพบกันในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ เริ่ม 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

#ThailandCountdown2019#AISBangkokCountdown2019
#แดนซ์ข้ามปี
#BNK48


Cr:
https://web.facebook.com/CentralwOrld/photos/pb.158324029747.-2207520000.1543765391./10156409187999748/?type=3&theater

Event details


BNK48 Event 0 Comments

04 December 2018 11:00 AM - 04 December 2018 01:00 PM

Member [5] : Nine, Myyu, Deenee, Faii, View
Place : Live Digital Studio Emquartier ชั้น 1  
Time : 18.00 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วม Digital Live Studio ประจำวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือในการเข้ามารอในพื้นที่รอบ Digital Live Studio ได้ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาไลฟ์ และไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

รวมถึงการสำรองที่นั่งและพื้นที่ใด ๆ บริเวณ Digital Live Studio หากทรัพย์สินของท่านสูญหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี

#BNK48 #BNK48DigitalStudio


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1830868200373763/?type=3&theater

Event details


BNK48 Live Digital Studio 0 Comments

04 December 2018 02:00 PM - 04 December 2018 03:00 PM

Piam Live @ BNK48 Application 
21.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

04 December 2018 02:15 PM - 04 December 2018 03:00 PM

Member : Wee, Ratah, Miori, View, Deenee, Gygee, Stang, Pakwan, Izurina
Channel : workpoint23  
Time : 21.15  
 
#VictoryBNK48 อังคารนี้พบกับภารกิจพิเศษที่จะเขย่าทั้งกรุงเทพมหานครฯ มันหยด ดุเดือดแน่นอน แล้วมาติดตามว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะ! ห้ามพลาด!!!
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 21.15 น. #Workpoint23 #BNK48


Cr:
https://web.facebook.com/VictoryBNK48Official/photos/a.2048458782091072/2162828070654142/?type=3&theater

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

04 December 2018 03:00 PM - 04 December 2018 04:00 PM

Deenee Live @ BNK48 Application 
22.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

05 December 2018 01:00 AM - 05 December 2018 01:15 AM

Member [6] : Kaew, Mobile, Wee, Pun, Noey, Kaimook
Channel : ENTnow
Time : 08.00

[นอกเรื่อง]
อกหัก สอบตก หวยกิน ตกเครื่องบิน หรือแม้แต่ โดนมอเตอร์ไซค์บีบแตร่ไล่บนทางเท้า...
เจอเรื่องเหล่านี้เป็นใครก็เกิดอาการนอยด์รับประทานแน่นอน เราเลยลองมาถามน้องๆ BNK48 "ปัญ เนย แก้ว ไข่มุก โมบายล์ และ วี" กันดีกว่า ว่าถ้าเจอเรื่องแบบนี้ จะใช้เพลงอะไรของวงไว้ฟังบำบัดอาการนอยด์บ้าง ?
ปล. น้องๆ ร้องสดด้วยนะ อิอิ
#Oogoediamond
#KoisuruFortuneCookie
#mataanatanokotowokangaeteta
#Shonichi
#aitakatta
#365NichinoKamihikouki
#sakuranohanabiratachi
#bnkfestival
#นอกเรื่อง #entnow #PunBNK48 #NoeyBNK48 #KaewBNK48#WeeBNK48 #KaimookBNK48 #MobileBNK48
==============================
กด like และ See First เพจเราไว้ จะได้ไม่พลาด Content บันเทิงไทย-เทศ สนุกๆนะจ๊ะ

Cr:
 

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

05 December 2018 06:40 AM - 05 December 2018 07:00 AM

Member [6] : Pun, Orn, Pupe, Mewnich, Fond, Wee
Channel : GMM25
Time : 13:40 

ต้อนรับวันหยุด บ่ายนี้ห้ามพลาดเลยยย น้องๆ#BNK48 จะแวะมาส่งซิงเกิ้ลล่าสุด #BNKFestivalเพลงที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้ ♫

เจอกัน 13:40 น.เป็นต้นไป ทางช่อง GMM25 เปิดรอเลยเนอะ
 

Cr:
https://web.facebook.com/daralandgmm25/photos/a.145517042282814/1187040371463804/?type=3&theater

ย้อนหลัง :
 

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

05 December 2018 11:00 AM - 05 December 2018 01:00 PM

Member [5] : Jennis, Jaa, Satchan, Pun, Namsai
Place : Live Digital Studio Emquartier ชั้น 1  
Time : 18.00 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วม Digital Live Studio ประจำวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือในการเข้ามารอในพื้นที่รอบ Digital Live Studio ได้ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาไลฟ์ และไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

รวมถึงการสำรองที่นั่งและพื้นที่ใด ๆ บริเวณ Digital Live Studio หากทรัพย์สินของท่านสูญหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี

#BNK48 #BNK48DigitalStudio


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1830868200373763/?type=3&theater

Event details


BNK48 Live Digital Studio 0 Comments

05 December 2018 12:00 PM - 05 December 2018 02:00 PM

Member [16] : Fifa, Jane, Pakwan, Miori, Nine, Niky, Mind, Oom, Namneung, Orn, Kaimook, Noey, Maira, Piam, Ratah, Natherine
Place : สนามราชมังคลากีฬาสถาน
Time : 19.00

COME TOGETHER เพราะเสียงเชียร์ของคุณนั้นสำคัญ มาร่วมสร้างตำนานกับทัพช้างศึก สู่บัลลังก์จ้าวอาเซียน กับพวกเรา CHANGSUEK OFFICIAL SUPPORTER 

ในศึกฟุตบอลชิงเเชมป์แห่งชาติอาเซียน 2018 รอบรองชนะเลิศ นัดที่สองทีมชาติไทย 🇹🇭 พบ ทีมชาติมาเลเซีย 🇲🇾 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 61 เวลา 19.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน


#ช้างศึก #เชียร์ไทยใช้ใจล้วนๆ #ComeTogether#AseanCup2018 #AseanCup #อาเซียนคัพ #อาเซียนคัพ2018 #THAIFOOTBALL #ฟุตบอลไทย#บอลไทย #ทีมชาติไทย #changsuek #นักฟุตบอลทีมชาติไทย #นักบอลทีมชาติไทย #MAS#Malaysia #THAMAS #เชียร์ไทยไปให้สุดทุกแมตช์
 

Cr:
 

Event details


BNK48 Event 0 Comments

05 December 2018 12:01 PM - 05 December 2018 01:01 PM

June' Live @ BNK48 Application 
19.01

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

05 December 2018 01:00 PM - 05 December 2018 02:00 PM

Stang Live @ BNK48 Application 
20.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

06 December 2018 09:00 AM - 06 December 2018 10:00 AM

Pupe Live @ BNK48 Application 
16.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

06 December 2018 11:00 AM - 06 December 2018 01:00 PM

Member [6] : Tarwaan, Noey, Ratah, Natherine, Pupe, Pakwan
Place : Live Digital Studio Emquartier ชั้น 1  
Time : 18.00 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วม Digital Live Studio ประจำวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือในการเข้ามารอในพื้นที่รอบ Digital Live Studio ได้ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาไลฟ์ และไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

รวมถึงการสำรองที่นั่งและพื้นที่ใด ๆ บริเวณ Digital Live Studio หากทรัพย์สินของท่านสูญหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี

#BNK48 #BNK48DigitalStudio


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1830868200373763/?type=3&theater

Event details


BNK48 Live Digital Studio 0 Comments

06 December 2018 01:00 PM - 06 December 2018 02:00 PM

Bamboo Live @ BNK48 Application 
20.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

06 December 2018 04:00 PM - 06 December 2018 04:59 PM

Minmin Live @ BNK48 Application 
23.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

07 December 2018 06:00 AM - 07 December 2018 08:00 AM

Member [6] - Jaa, Kaimook, Cherprang, Pun, Mobile, Jane
Place : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Time : 13.00

ประกาศเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมงาน
BBG PRINCESS CUP 2018

เนื่องจากภารกิจทางการศึกษา
"ไข่มุก" จะขึ้นแสดงแทน "ตาหวาน" 
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้

#BNK48 #KaimookBNK48 #TarwaanNK48BBG Club x BNK48 

7 ธันวาคม 2561 สโมสรกีฬา บีบีจี เชิญพบกับ 
MINI Concert และขบวนพาเหรดสุด Exclusives!!
จากศิลปิน BNK48 ในงานการแข่งกีฬาเทเบิลเทนนิส “BBG Princess Cup 2018” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมพบกับ SPECIAL activities !! อีกมากมาย

7-9 ธันวาคม 2561
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

#BBGclub #VictoryIsYous
#BBGPrincessCup2018
#BNK48 #BNKFestival #BNK48thSingle 
#GeneralElection


BBG Princess Cup 2018

7 ธันวาคม 2561 : พิธีเปิด
•ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
•ชม MINI Concert และขบวนพาเหรดสุดอลังการจาก BNK48
•เชียร์ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและการแข่งขัน “Freestyle HipHop Dance” ชิงถ้วยสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ

7-9 ธันวาคม 2561 :
•ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
•ชมนิทรรศการ BBG VICTORY IS YOURS 
ชนะใด ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตนเอง สโมสรกีฬาบีบีจี
•ร่วมสนุกกับกิจกรรมของสโมสรกีฬา บีบีจี
เพื่อร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี ได้รับ BBG Club x BNK48 Limited edition tabletennis blade 
•ช็อปสินค้าคุณภาพ และอุปกรณ์กีฬาในราคาพิเศษจากแบรนด์ดัง เฉพาะในงานนี้เท่านั้น

9 ธันวาคม 2561 : พิธีปิด
•การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส นัดชิงชนะเลิศ
•พิธีปิดการแข่งขัน รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
095 369 9986
www.facebook.com/BBGPrincessCup


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1834708563323060/?type=3&theater
https://web.facebook.com/BBGPrincessCup/photos/a.134452023879556/277093346282089/?type=3&theater
https://web.facebook.com/BBGPrincessCup/photos/a.150225962302162/275151623142928/?type=3&theater

Event details


BNK48 Event 0 Comments

07 December 2018 10:30 AM - 07 December 2018 11:00 AM

Member [6] : Kaew, Korn, Mind, Namneung, Noey, Orn
Place : ลานโปรโมชั่น ชั้น M Gateway at Bangsue
Time : 17.30 - 18.00

Sugar Paradise
รวมพลคนรักขนมหวาน!! 
🍦🍰🎂🍩🍪🍬🍫
หวานเกินใคร หอมโดนใจ ซ่อนยังไงก็ไม่อยู่ 
พบกับความหวานกว่า 100 เมนู จากร้านดังที่รวบรวมมาไว้ในงานนี้เท่านั้น!! ทั้งเบเกอรี่ เค้ก ไอศกรีม ช็อกโกแลต อาทิ After you, Tokyo Sweet, Just Jela, Original Hamdmade Cake, Only Amys, Power Balls by Kalamare, Kane Mochi และร้านชั้นนำอีกมากมายหลากหลายเมนูให้คุณได้ลิ้มลองความหวานกันแบบสุดๆ
😍และพลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตสุดป๊อบ ท่ามกลางพาราไดซ์แห่งความหวาน กับศิลปินวง Tweety, BAS SBFIVE ในวันที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 15.30 น. และ BNK48 ในวันที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 17.30 น. งานนี้สาวกสายหวานเตรียมกรี๊ดดังๆ!!
แล้วพบกัน 3-9 ธ.ค.61 ที่ชั้น M ศูนย์การค้าเกตเวย์ แอท บางซื่อ ครับ
#GatewayAtBangsue #FamilyFun #สนุกยกบ้าน#FulfillYourEverydayLife


Cr:
https://web.facebook.com/GatewayatBangsue/posts/1003107659887313?
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Event 0 Comments

07 December 2018 11:00 AM - 07 December 2018 12:00 PM

Member [6] : Aom, Faii, Natherine, Niky, Phukkhom, Ratah
Place : Central Festival Chiangmai
Time : 18:00-19:00
 
😄 เทศกาลแห่งความสุขท้ายปีเริ่มขึ้นแล้ว กับงานเฉลิมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในภาคเหนือ Christmas Tree Light Up Celebration
😃 พบกับแลนด์มาร์ค "Smiley" อีโมติคอนระดับโลก
พร้อมศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ ออม ฝ้าย แนทเธอรีน ผักโขม รตา นิกกี้ จาก #BNK48 ที่จะขนทั้งความสุขสนุกสนานสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับทุกคน พร้อมกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์
😀 พบกันในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป ณ ณ ลานเซ็นเฟส หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
#ChristmasTreeLightUpCelebration
#HappySmileyCelebration
#SmileyWorld
#CentralFestivalChiangmai
#CPNLIFE
#ShoppingDestination
#CentrerOfLife


Cr:

https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule 

Event details


BNK48 Event 0 Comments

07 December 2018 12:00 PM - 07 December 2018 01:00 PM

Member : Pupe, Minmin, Cake, Kaimook, Satchan, Myyu
Place : IconSiam 
Time : 19.00

บรรยากาศสดๆ ของเหล่าเซเลบดารานักแสดงที่มาร่วมกับงาน Iconic Night Party ร่วมสัมผัสสัญลักษณ์ใหม่ของโรงภาพยนตร์ระดับโลก #ICONCINECONIC
ชั้น 6 #IconSiam เปิดแล้ววันนี้ ICON CINECONIC

Cr:
https://web.facebook.com/MajorGroup/videos/722721934763208/

Event details


BNK48 Event 0 Comments

07 December 2018 12:30 PM - 07 December 2018 01:00 PM

Member [6] : Pupe, Orn, Pun, Wee, Fond, Mewnich
Channel : Facebook : HITZ 955
Time : 19.30

เตรียมตัวให้พร้อม! เราจะมากาวต่อไปด้วยกัน!!! พบกับความน่ารัก สดใส ของ BNK Festival พร้อมกันวันนี้ 19.30 น. ทาง Facebook : HITZ 955 ห้ามพลาดนะจ๊ะ

BNK48 #BNK48 #ฮิตซ์คาราโอเกะชั้น23

Cr:
 

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

07 December 2018 02:30 PM - 07 December 2018 03:30 PM

Ratah Live @ BNK48 Application
21.30

Cr:
BNK48 Application
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

07 December 2018 04:50 PM - 07 December 2018 05:30 PM

Mobile Live @ BNK48 Application 
23.50

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

08 December 2018 06:00 AM - 08 December 2018 08:00 AM

Member [16] : Tarwaan / Noey / Kate / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Satchan / Jib / Korn / Myyu / Nink / Deenee / Minmin / Stang
Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor    
Time : 13.00

【BNK48 The Campus Stage Performance】
8 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
8 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Tarwaan / Noey / Kate / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Satchan / Jib / Korn / Myyu / Nink / Deenee / Minmin / Stang
9 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
9 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Pupe / Noey / Kate / Jane / Namneung / Jaa / Kaew / Mind / Orn / Mobile / Izurina / Jib / Kaimook / Maira / Pakwan / Niky
การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
การแสดงทั้ง 4 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 10:00 น. – 4 ธันวาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 5 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 6 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[ Special Cheki Session]
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / เนย / เคท / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / อร / ซัทจัง / จิ๊บ / ก่อน แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ปูเป้ / เนย / เคท / เจน / น้ำหนึ่ง / จ๋า / แก้ว / มายด์ / อร / โมบายล์ / อิซึรินะ / จิ๊บ / ไข่มุก แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม เวลา 12:00 น.
และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์ เวลา 18:30-19:00 น.
[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1830678863726030?__tn__=K-R

Event details


BNK48 Theater Stage 0 Comments

08 December 2018 08:45 AM - 08 December 2018 09:45 AM

Member : [Main] Phukkhom, Deenee, Gygee
Channel : workpoint23  
Time : 15.45
 
สัปดาห์นี้พบกับบททดสอบใหญ่ กับการขึ้นไปยืนบนเวทีใหญ่เคียงข้างรุ่นพี่

พร้อมกับการทบทวนจุดยืนของพวกเธอติดตามเรื่องราวของพวกเธอ 

"BNK48 SENPAI 2nd Generation"
📌📌 วันเสาร์ เวลา 15.45 น.⏰ #WorkIoint23 #bnk48senpai2nd

Cr:
 💜💜💜💜

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

08 December 2018 10:00 AM - 08 December 2018 12:00 PM

Member [16] : Tarwaan / Noey / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Satchan / Jib / Korn / Myyu/ Deenee / Minmin / Stang
Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor    
Time : 17.00

[ ประกาศด่วน ]
เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ
“เคท” และ “นิ้ง” จะไม่สามารถขึ้นแสดงในการแสดงวันนี้รอบ 17:00 น.
และจะทำการแสดงต่อด้วยสมาชิกที่เหลือ

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้

#BNK48 #KateBNK48 #NinkBNK48#PARTYgaHajimaruyoTH #BNK48TeamB3

【BNK48 The Campus Stage Performance】
8 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
8 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Tarwaan / Noey / Kate / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Satchan / Jib / Korn / Myyu / Nink / Deenee / Minmin / Stang
9 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
9 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Pupe / Noey / Kate / Jane / Namneung / Jaa / Kaew / Mind / Orn / Mobile / Izurina / Jib / Kaimook / Maira / Pakwan / Niky
การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
การแสดงทั้ง 4 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 10:00 น. – 4 ธันวาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 5 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 6 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[ Special Cheki Session]
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / เนย / เคท / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / อร / ซัทจัง / จิ๊บ / ก่อน แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ปูเป้ / เนย / เคท / เจน / น้ำหนึ่ง / จ๋า / แก้ว / มายด์ / อร / โมบายล์ / อิซึรินะ / จิ๊บ / ไข่มุก แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม เวลา 12:00 น.
และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์ เวลา 18:30-19:00 น.
[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1839562856170964/?type=3&theater
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1830678863726030?__tn__=K-R

Event details


BNK48 Theater Stage 0 Comments

08 December 2018 11:00 AM - 08 December 2018 12:00 PM

Member [3] : Namsai, Kheng, Phukkhom
Place : สยามสแควร์วัน
Time : 18.00

*Wait for more detail

Cr:
https://www.innnews.co.th/social/news_261191/

Event details


BNK48 Event 0 Comments

08 December 2018 12:00 PM - 08 December 2018 12:30 PM

Member [6] - Kaimook, Jane, Pupe, Izurina, Kaew, Mobile
Place : บูธโตโยต้าในงานสะพานข้ามแม่น้ำแคว ณ สนามกลีบบัว กาญจนบุรี
Time : 19.00

#ToyotaBigDaySpecial 
ในสัปดาห์งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว 🎆🎇

โอตะทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมมมมม....📸
พบกับสาวๆจากวง BNK48 ในวันที่ 8 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
📍 ที่บูธโตโยต้ากาญจนบุรี

🎁 พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
งานนี่ใครพลาด แอดมินบอกเลยว่า เฉย...สุด!!!
สามารถติดตามข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถได้แบบฟรีๆได้ที่ 
[email protected] Click > > https://line.me/R/ti/p/%40toyotakan1995
#โตโยต้ากาญจนบุรี


โตโยต้า กาญจนบุรี - Toyota Big Day Special !!!
โตโยต้ากาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงาน “Toyota Big Day Special”
ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. นี้
ในงาน สะพานข้ามแม่น้ำแคว ณ สนามกลีบบัว
❤ กรี๊ด ชิด ฟิน อย่างใกล้ชิดกับดารามากมาย !!!!!
2 ธ.ค. พบกับ กันต์ กันตถาวร
4 ธ.ค. พบกับ ซาร่า AF3
5 ธ.ค. พบกับ โจ๊กเกอร์แบนด์ แอนท์ นุ้ย เชิญยิ้ม
7 ธ.ค. พบกับ ก้อง ห้วยไร่
8 ธ.ค. พบกับ BNK48
9 ธ.ค. พบกับ เปา เปาวลี
ทดลองขับลุ้นรับส่วนลดเงินดาวน์สูงสุด 150,000 บาท !!
โปรโมชั่นสุดพิเศษ !! ฉลอง 40 ปี โตโยต้ากาญจนบุรี
ใช้เงินออกรถ (ทุกรุ่น) เพียง 40 บาท
พร้อมลุ้น โชค 4 ชั้น มูลค่าสูงสุด 400,000 บาท
และได้ลุ้นโชคไปญี่ปุ่นแบบ Exclusive
บอกเลย งานนี้ ห้ามพลาด!!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 034-540789
---------------------------------------------------------------------------
ไม่พลาดทุกข่าวสาร และ สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับรถ ได้แบบฟรีๆได้ที่
[email protected] Click > > https://line.me/R/ti/p/%40toyotakan1995
#โตโยต้ากาญจนบุรี

Cr:
https://web.facebook.com/toyotakan1995/photos/a.145016032336065/1120454584792200/?type=3&theater

Event details


BNK48 Event 0 Comments

08 December 2018 01:00 PM - 08 December 2018 02:00 PM

Gygee Live @ BNK48 Application 
20.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

08 December 2018 03:00 PM - 08 December 2018 03:30 PM

Minmin FB Live 
22.00

Cr:
https://web.facebook.com/pg/bnk48official.minmin/videos/?ref=page_internal

Event details


BNK48 Member Live

 • Upcoming Events

  • 08 November 2018 Until 22 January 2019
   0  
   แจ้งรายละเอียดสำหรับ BNK48 6th Single Senbatsu General Election

   8 พฤศจิกายน 2561 เปิด Pre-order CD BNK48 5th Single BNK Festival Limited Edition และ Music Card Edition
   3 ธันวาคม 2561 ปิด Pre-order CD BNK48 5th Single BNK Festival Limited Edition (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
   11 ธันวาคม 2561 เริ่มเปิดลงคะแนน เวลา 12:00 น. ทาง BNK48 Official Application หรือhttp://election.bnk48.com/ 
   12 ธันวาคม 2561 ประกาศผลด่วน
   22 มกราคม 2562 ปิดการจำหน่าย Music Card Edition
   24 มกราคม 2562 ปิดลงคะแนน เวลา 12:00 น.
   26 มกราคม 2562 ประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election

   #BNK48 #BNK48GeneralElection


   Cr:
   https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.891767180950541/1793613790765871/?type=3&theater
  • 11 December 2018 05:00 AM Until 24 January 2019 05:00 AM
   0  
   แจ้งรายละเอียดสำหรับ BNK48 6th Single Senbatsu General Election
   8 พฤศจิกายน 2561 เปิด Pre-order CD BNK48 5th Single BNK Festival Limited Edition และ Music Card Edition
   3 ธันวาคม 2561 ปิด Pre-order CD BNK48 5th Single BNK Festival Limited Edition (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
   11 ธันวาคม 2561 เริ่มเปิดลงคะแนน เวลา 12:00 น. ทาง BNK48 Official Application หรือ http://election.bnk48.com 
   12 ธันวาคม 2561 ประกาศผลด่วน
   22 มกราคม 2562 ปิดการจำหน่าย Music Card Edition
   24 มกราคม 2562 ปิดลงคะแนน เวลา 12:00 น.
   26 มกราคม 2562 ประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election
   #BNK48 #BNK48GeneralElection


   Cr:
   https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.891767180950541/1793613790765871/?type=3&theater
  • 14 December 2018 12:00 PM Until 14 December 2018 01:45 PM
   0  
   Member [16] : New / Natherine / Bamboo / Maira / Nink / Khamin / Cake / Gygee / Nine / Deenee / Juné / Aom / Minmin / Phukkhom / Faii / Niky
   Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor    
   Time : 19.00

   【BNK48 The Campus Stage Performance】
   14 ธันวาคม 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Cake’s Birthday Stage
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   New / Natherine / Bamboo / Maira / Nink / Khamin / Cake / Gygee / Nine / Deenee / Juné / Aom / Minmin / Phukkhom / Faii / Niky
   15 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   15 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Satchan’s Birthday Stage
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   Tarwaan / Pupe / Kate / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Kaew / Mind / Namsai / Izurina / Satchan / Korn / Kaimook / Juné / Piam
   16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   Kate / Miori / Jaa / Mind / Namsai / Satchan / Jib / Natherine / Bamboo / Nink / Oom / Cake / Gygee / Deenee / Piam / Niky
   การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
   เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
   การแสดงทั้ง 5 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
   ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 10:00 น. – 11 ธันวาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 12 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 13 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
   เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
   ■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
   ■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
   ■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
   ■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
   ■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
   ■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
   ■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
   ■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
   ■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
   ■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
   ■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
   ■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
   ■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
   ■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
   ■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
   ■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
   ■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
   ■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   [ Special Cheki Session]
   สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / ปูเป้ / เคท / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / แก้ว / มายด์ / น้ำใส / อิซึรินะ / ซัทจัง / ก่อน / ไข่มุก / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
   สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
   สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เคท / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / น้ำใส / ซัทจัง / จิ๊บ / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
   สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
   ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
   ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม เวลา 12:00 น.
   และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์ เวลา 18:30-19:00 น.
   [ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
   เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
   1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
   2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
   3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
   4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
   ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
   1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
   2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
   ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
   กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
   #BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


   Cr:
   https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1841372422656674?__tn__=K-R
  • 14 December 2018 12:00 PM Until 14 December 2018 01:00 PM
    
   Stang Live @ BNK48 Application 
   19.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 14 December 2018 12:00 PM Until 14 December 2018 01:00 PM
   0  
   Member [6] : Kaew, Namneung, Miori, Orn, Pupe, Tarwaan
   Place : SiamParagon
   Time : 19.00
    
   Siam Paragon ขอเชิญมาร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปี 2018 และต้อนรับปีใหม่ 2019 กับ Siam Paragon Countdown Celebration ด้วยกิจกรรมพิเศษที่พร้อมต้อนรับทุกคนมาร่วมสนุกไปด้วยกัน
   14 ธันวาคม 61: 
   ตระการตากับการเปิดงาน Siam Paragon Celebrates The Festival of Light 2019 กับจุดถ่ายภาพที่ตื่นตา ตื่นใจที่สุด พร้อมพบกับเกรท-วรินทร / แต้ว ณฐพร และคอนเสิร์ต BNK48 และแสตมป์ อภิวัชร์
   22-25 ธันวาคม 61: 
   เพลิดเพลินกับบทเพลงคริสต์มาสจากนักร้องประสานเสียงกว่า 100 ชีวิตที่ลาน Parc Paragon
   24-31 ธันวาคม 61: 
   ตื่นตากับโชว์ World Light Street Show ส่งตรงจากประเทศเนเธอแลนด์ อิตาลี และเบลเยี่ยม
   31 ธันวาคม 61: 
   มันส์ส่งท้ายปีกับคอนเสิร์ตจากเจ เจตริน / ตู่ ภพธร และบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์
   #SiamParagon #WorldClassExperience   Cr:

   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 14 December 2018 01:00 PM Until 14 December 2018 01:30 PM
   0  
   Member [6] : Fond, Kate, Mewnich, Mobile, Noey, Wee
   Place : ลานเดอะแกรนด์พระราม 9 ข้างตึก G Tower
   Time : 20.00- 20.30

   ปุกาดๆๆ มีงานบันเทิงปลายปีสำหรับแฟนช่อง3 มาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้ว กับงาน Channel3 December fest. presented by True งานนี้ขนดารามาเพียบ ไม่ว่าจะเป็นเฮียโฮ่วผู้จัดจ้านย่านเยาวราช ที่ขนชาว #ชาติเสือพันธุ์มังกร มาขึ้นเวที คุณพีทที่จะพักความเหวี่ยงวีนควงเมียมาขึ้นเวทีเหมือนกัน อุ๊ยตายยยยล้าวววว ยังนะยังไม่หมด ทั้งเฮียเกรทที่นำทีมญาติสนิทพี่น้องครอบครัวช่อง 3 ระดับพระเอกนางเอกมาอีกมากมายดูจากรูปเอาละกัน ... ยัง!!!! ไม่เพียงแค่นี้ ยังมีร้านค้าดารา ร้านกองละคร แถมร้านอาหารชื่อดังมาออกร้านกันเพียบ !!! แล้วไปสนุกกันให้จัดจ้านย่านพระราม9 กันนะจ๊ะ #ฟินใจอิ่มท้องสบายกระเป๋า ที่งานกันนะคะ แล้วเจอกัน .... ปักหมุดไว้เลย 14-16 ธ.ค. นี้


   Cr:
   https://web.facebook.com/291075101006557/posts/1995046557276061/?_rdc=1&_rdr
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 14 December 2018 02:00 PM Until 14 December 2018 03:00 PM
   Panda Live @ BNK48 Application 
   21.00 

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 14 December 2018 04:00 PM Until 14 December 2018 04:59 PM
   Wee Live @ BNK48 Application 
   23.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 14 December 2018 05:09 PM Until 14 December 2018 06:09 PM
   June' Live @ BNK48 Application 
   00.09

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 15 December 2018 03:30 AM Until 16 December 2018 02:00 PM
   0  
   Member : Cherprang,Mobile, Music, Orn, Noey, Pun
   Place : MCC Hall, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
   Time : 10.30

   แจ้งย้ายสถานที่การถ่าย 2-shot เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบเสริม

   15-16 ธันวาคม เปลี่ยนจากเดิมเป็น ณ MCC Hall, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (เฌอปราง, มิวสิค, เนย, อร, ปัญ, โมบายล์)

   แต่สำหรับวันที่ 
   22-23 ธันวาคม ยังคงเป็นที่ WestGate Hall, CentralPlaza WestGate (เฌอปราง) ตามเดิม

   ทางเราต้องขออภัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

   ระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนรอบเสริม ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน เวลา 10:00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลา 10:00 น.

   หมายเหตุ หากท่านไม่ได้ลงทะเบียนรอบเสริมไว้ในช่วงวันที่ 9 ถึง 21 กันยายน ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ได้ และท่านจะสามารถเลือกรอบของสมาชิกที่ท่านได้ลงทะเบียนรอบเสริมได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้

   #BNK48 #BNK482shot #RIVERTH


   Cr:
   https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1725861187541132/?type=3&theater
  • 15 December 2018 06:00 AM Until 15 December 2018 08:00 AM
   0  
   Member [16] : Tarwaan / Pupe / Kate / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Kaew / Mind / Namsai / Izurina / Satchan / Korn / Kaimook / Juné / Piam
   Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor    
   Time : 13.00

   【BNK48 The Campus Stage Performance】
   14 ธันวาคม 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Cake’s Birthday Stage
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   New / Natherine / Bamboo / Maira / Nink / Khamin / Cake / Gygee / Nine / Deenee / Juné / Aom / Minmin / Phukkhom / Faii / Niky
   15 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   15 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Satchan’s Birthday Stage
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   Tarwaan / Pupe / Kate / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Kaew / Mind / Namsai / Izurina / Satchan / Korn / Kaimook / Juné / Piam
   16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   Kate / Miori / Jaa / Mind / Namsai / Satchan / Jib / Natherine / Bamboo / Nink / Oom / Cake / Gygee / Deenee / Piam / Niky
   การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
   เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
   การแสดงทั้ง 5 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
   ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 10:00 น. – 11 ธันวาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 12 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 13 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
   เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
   ■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
   ■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
   ■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
   ■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
   ■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
   ■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
   ■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
   ■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
   ■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
   ■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
   ■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
   ■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
   ■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
   ■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
   ■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
   ■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
   ■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
   ■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   [ Special Cheki Session]
   สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / ปูเป้ / เคท / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / แก้ว / มายด์ / น้ำใส / อิซึรินะ / ซัทจัง / ก่อน / ไข่มุก / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
   สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
   สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เคท / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / น้ำใส / ซัทจัง / จิ๊บ / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
   สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
   ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
   ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม เวลา 12:00 น.
   และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์ เวลา 18:30-19:00 น.
   [ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
   เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
   1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
   2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
   3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
   4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
   ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
   1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
   2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
   ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
   กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
   #BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


   Cr:
   https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1841372422656674?__tn__=K-R
  • 15 December 2018 08:00 AM Until 15 December 2018 09:00 AM
   Oom Live @ BNK48 Application 
   15.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 15 December 2018 08:45 AM Until 15 December 2018 09:45 AM
   0  
   Member : all 2nd gen + [n/a] 1st gen 
   Channel : workpoint23  
   Time : 15.45

   สัปดาห์นี้พบกับครั้งแรกของพวกเธอกับกิจกรรมเข้าค่ายรับน้อง
   ที่รุ่นพี่ เตรียมรับน้องอย่างอบอุ่น ให้กำลังใจพวกเธอ "BNK48 SENPAI 2nd Generation"
   📌📌 วันเสาร์ เวลา 15.45 น.⏰ #Workpoint23 #bnk48senpai2nd 

   Cr:
  • 15 December 2018 10:00 AM Until 15 December 2018 12:00 PM
   0  
   Member [16] : Tarwaan / Pupe / Kate / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Kaew / Mind / Namsai / Izurina / Satchan / Korn / Kaimook / Juné / Piam
   Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor    
   Time : 17.00

   【BNK48 The Campus Stage Performance】
   14 ธันวาคม 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Cake’s Birthday Stage
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   New / Natherine / Bamboo / Maira / Nink / Khamin / Cake / Gygee / Nine / Deenee / Juné / Aom / Minmin / Phukkhom / Faii / Niky
   15 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   15 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Satchan’s Birthday Stage
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   Tarwaan / Pupe / Kate / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Kaew / Mind / Namsai / Izurina / Satchan / Korn / Kaimook / Juné / Piam
   16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   Kate / Miori / Jaa / Mind / Namsai / Satchan / Jib / Natherine / Bamboo / Nink / Oom / Cake / Gygee / Deenee / Piam / Niky
   การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
   เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
   การแสดงทั้ง 5 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
   ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 10:00 น. – 11 ธันวาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 12 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 13 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
   เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
   ■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
   ■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
   ■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
   ■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
   ■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
   ■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
   ■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
   ■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
   ■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
   ■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
   ■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
   ■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
   ■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
   ■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
   ■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
   ■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
   ■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
   ■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   [ Special Cheki Session]
   สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / ปูเป้ / เคท / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / แก้ว / มายด์ / น้ำใส / อิซึรินะ / ซัทจัง / ก่อน / ไข่มุก / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
   สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
   สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เคท / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / น้ำใส / ซัทจัง / จิ๊บ / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
   สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
   ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
   ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม เวลา 12:00 น.
   และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์ เวลา 18:30-19:00 น.
   [ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
   เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
   1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
   2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
   3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
   4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
   ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
   1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
   2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
   ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
   กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
   #BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


   Cr:
   https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1841372422656674?__tn__=K-R
  • 15 December 2018 01:00 PM Until 15 December 2018 02:00 PM
   Mewnich Live @ BNK48 Application 
   20.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 15 December 2018 02:30 PM Until 15 December 2018 03:30 PM
   Nink Live @ BNK48 Application 
   21.30

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 15 December 2018 03:30 PM Until 15 December 2018 04:30 PM
   Bamboo Live @ BNK48 Application 
   22.30 

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 16 December 2018 06:00 AM Until 16 December 2018 08:00 AM
   0  
   Member [16] : Kate / Miori / Jaa / Mind / Namsai / Satchan / Jib / Natherine / Bamboo / Nink / Oom / Cake / Gygee / Deenee / Piam / Niky
   Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor    
   Time : 13.00

   【BNK48 The Campus Stage Performance】
   14 ธันวาคม 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Cake’s Birthday Stage
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   New / Natherine / Bamboo / Maira / Nink / Khamin / Cake / Gygee / Nine / Deenee / Juné / Aom / Minmin / Phukkhom / Faii / Niky
   15 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   15 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Satchan’s Birthday Stage
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   Tarwaan / Pupe / Kate / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Kaew / Mind / Namsai / Izurina / Satchan / Korn / Kaimook / Juné / Piam
   16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   Kate / Miori / Jaa / Mind / Namsai / Satchan / Jib / Natherine / Bamboo / Nink / Oom / Cake / Gygee / Deenee / Piam / Niky
   การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
   เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
   การแสดงทั้ง 5 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
   ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 10:00 น. – 11 ธันวาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 12 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 13 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
   เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
   ■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
   ■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
   ■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
   ■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
   ■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
   ■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
   ■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
   ■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
   ■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
   ■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
   ■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
   ■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
   ■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
   ■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
   ■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
   ■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
   ■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
   ■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   [ Special Cheki Session]
   สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / ปูเป้ / เคท / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / แก้ว / มายด์ / น้ำใส / อิซึรินะ / ซัทจัง / ก่อน / ไข่มุก / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
   สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
   สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เคท / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / น้ำใส / ซัทจัง / จิ๊บ / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
   สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
   ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
   ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม เวลา 12:00 น.
   และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์ เวลา 18:30-19:00 น.
   [ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
   เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
   1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
   2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
   3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
   4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
   ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
   1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
   2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
   ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
   กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
   #BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


   Cr:
   https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1841372422656674?__tn__=K-R
  • 16 December 2018 10:00 AM Until 16 December 2018 12:00 PM
   0  
   Member [16] : Kate / Miori / Jaa / Mind / Namsai / Satchan / Jib / Natherine / Bamboo / Nink / Oom / Cake / Gygee / Deenee / Piam / Niky
   Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor    
   Time : 17.00

   【BNK48 The Campus Stage Performance】
   14 ธันวาคม 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Cake’s Birthday Stage
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   New / Natherine / Bamboo / Maira / Nink / Khamin / Cake / Gygee / Nine / Deenee / Juné / Aom / Minmin / Phukkhom / Faii / Niky
   15 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   15 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Satchan’s Birthday Stage
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   Tarwaan / Pupe / Kate / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Kaew / Mind / Namsai / Izurina / Satchan / Korn / Kaimook / Juné / Piam
   16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   16 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
   สมาชิกที่ขึ้นแสดง
   Kate / Miori / Jaa / Mind / Namsai / Satchan / Jib / Natherine / Bamboo / Nink / Oom / Cake / Gygee / Deenee / Piam / Niky
   การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
   เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
   การแสดงทั้ง 5 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
   ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 10:00 น. – 11 ธันวาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 12 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 13 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
   - เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
   เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
   ■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
   ■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
   ■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
   ■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
   ■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
   ■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
   ■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
   ■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
   ■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
   ■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
   ■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
   ■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
   ■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
   ■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
   ■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
   ■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
   ■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
   ■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   [ Special Cheki Session]
   สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / ปูเป้ / เคท / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / แก้ว / มายด์ / น้ำใส / อิซึรินะ / ซัทจัง / ก่อน / ไข่มุก / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
   สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
   สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เคท / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / น้ำใส / ซัทจัง / จิ๊บ / เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
   สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
   ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
   ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม เวลา 12:00 น.
   และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์ เวลา 18:30-19:00 น.
   [ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
   เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
   1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
   2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
   3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
   4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
   ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
   1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
   2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
   ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
   กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
   #BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


   Cr:
   https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1841372422656674?__tn__=K-R
  • 16 December 2018 11:20 AM Until 16 December 2018 01:00 PM
   0  
   Member [16] : Jennis, Kaew, Namneung, Pupe, Kaimook, Tarwaan, Juné, Mewnich, Fond, Wee, Rina, Myyu, Jane, Korn, Aom, Faii
   Place : สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
   Channel : 7 HD
   Time : 18.20 - 20.00

   ร่วมขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ #เพื่อเด็กทุกคน ติดตาม #TheBlueCarpetShowforUNICEF 16 ธค นี้ 18:20-20:00 พรุ่งนี้ 8 ธค 10:00 น. เราจะมีกิจกรรมแจกบัตรเข้าร่วมงานด้วยนะคะ อย่าพลาดค่ะ #นิชคุณ #เป๊กผลิตโชค #siwon #minpechaya #TuiTui #BNK48

   พบกันวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม นี้ 18:20-20:00 น. ทางช่อง 7 HD นะคะ กับ #TheBlueCarpetShowforUNICEF ที่ทุกท่านจะได้รับความบันเทิงจากศิลปินและดารามากมาย และได้ร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อเด็กๆ #siwon #minpechaya #นิชคุณ #BNK48 #เป๊กผลิตโชค

   Cr:
   https://twitter.com/UNICEF_Thailand/status/1071011525480079360
   https://twitter.com/UNICEF_Thailand/status/1062923147878387712
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 16 December 2018 01:10 PM Until 16 December 2018 02:10 PM
   Fifa Live @ BNK48 Application 
   20.10

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 16 December 2018 02:40 PM Until 16 December 2018 03:40 PM
   Cake Live @ BNK48 Application 
   21.40

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 16 December 2018 04:00 PM Until 16 December 2018 04:59 PM
    
   Myyu Live @ BNK48 Application 
   23.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 17 December 2018 03:30 PM Until 17 December 2018 04:30 PM
   Ratah Live @ BNK48 Application 
   22.30

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 18 December 2018
   0  
   วันเกิดอิสราภา ธวัชภักดี (ตาหวาน)
  • 19 December 2018 08:00 AM Until 19 December 2018 09:00 AM
   Faii Live @ BNK48 Application 
   15.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 19 December 2018 11:30 AM Until 19 December 2018 12:00 PM
   0  
   Member [6] : Aom, Cake, Juné, Mewnich, Minmin, Myyu
   Place : สนามศุภชลาศัย
   Time : 18.30+ (หลังจบการแข่งขัน)

   ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันรักบี้ประเพณี ครั้งที่26
   KC-OV
   แม็ตซ์ที่ดีที่สุด มันส์ที่สุด ของประเทศไทย
   บัตรราคา 200 บาท ซื้อบัตรได้ที่สนามฯ
   วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามศุภชลาศัยฯ
   เริ่มคิกออฟ🏉16.00น
   ช่วงการแข่งขัน 16.00-18.30น.
   ( หลังจบการแข่งขัน เรามีการแสดงพิเศษจากน้องๆ BNK48 ครับ )


   Cr:
   https://web.facebook.com/KCOVRugbyStation/photos/a.205698936941330/301652427345980/?type=3&theater
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
    
  • 19 December 2018 03:00 PM Until 19 December 2018 04:00 PM
    
   Aom Live @ BNK48 Application 
   22.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 21 December 2018 05:50 AM Until 21 December 2018 06:50 AM
   0  
   Member [6] : June', Noey, Fond, Pun, Mewnich, Wee
   Place : เวทีลานแดง โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
   Time : 12.50 - 13.50

   🎉มาเเล้ว...กับตารางเวลางาน AC Christmas Fair 2018🎁

   ⛥เตรียมเซฟภาพนี้ลงเครื่องไว้ได้เลย...แล้วมามันส์ไปด้วยกันในวันที่ศุกร์ 21 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป🎄

   🔸เปิดขายแล้ว สำหรับบัตรเข้างานรอบบุคคลทั่วไป🔸

   🔺โดยสามารถชำระค่าบัตรเข้างานได้ที่🔺

   https://www.ticketmelon.com/ac/ac-christmasfair2018

   ❗❗ ด่วน บัตรมีจำนวนจำกัด❗❗

   ❤ รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

   Cr:

    
  • 21 December 2018 12:00 PM Until 21 December 2018 01:00 PM
   Panda Live @ BNK48 Application 
   19.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 22 December 2018 03:30 AM Until 23 December 2018 01:30 PM
   0  
   Member : Cherprang
   Place : WestGate Hall, CentralPlaza WestGate
   Time : 10.30

   แจ้งย้ายสถานที่การถ่าย 2-shot เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบเสริม

   15-16 ธันวาคม เปลี่ยนจากเดิมเป็น ณ MCC Hall, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (เฌอปราง, มิวสิค, เนย, อร, ปัญ, โมบายล์)

   แต่สำหรับวันที่ 
   22-23 ธันวาคม ยังคงเป็นที่ WestGate Hall, CentralPlaza WestGate (เฌอปราง) ตามเดิม

   ทางเราต้องขออภัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

   ระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนรอบเสริม ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน เวลา 10:00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลา 10:00 น.

   หมายเหตุ หากท่านไม่ได้ลงทะเบียนรอบเสริมไว้ในช่วงวันที่ 9 ถึง 21 กันยายน ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ได้ และท่านจะสามารถเลือกรอบของสมาชิกที่ท่านได้ลงทะเบียนรอบเสริมได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้

   #BNK48 #BNK482shot #RIVERTH


   Cr:
   https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1725861187541132/?type=3&theater
  • 22 December 2018 04:00 AM Until 23 December 2018 11:00 AM
   0  
   Member : n/a
   Place : CentralPlaza WestGate 
   Time : 11.00

   เอ้า! มาสิ เฮลั้นลาา ไปกับครั้งแรก!!! 
   ของมหกรรมรวมพลคนรัก BNK48 
   ที่จะโคจรมาพบกัน มาร่วมแสดงพลัง
   และแอบมาขิงกันเบา ๆ โดยได้นัดหมาย

   ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561
   ณ CentralPlaza WestGate 

   จุ๊ ๆ ของแท้ของดี ต้องแฮชแท็กนี้

   #ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูด และ
   #BNK48FanFest2018 เท่านั้น

   รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   #BNK48


   Cr:
   https://web.facebook.com/bnk48official/photos/pb.842370685890191.-2207520000.1544278560./1838375969622986/?type=3&theater
  • 22 December 2018 08:00 AM Until 22 December 2018 11:00 AM
   0  
   Member [6] : Bamboo, Fond, Kheng, Myyu, Panda, Phukkhom
   Place : Central Rayong
   Time : 15.00 - 18.00

   *Wait for more detail*

   Cr:
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 22 December 2018 10:00 AM Until 22 December 2018 11:00 AM
   0  
   Member [6] : Fifa, Juné, Khamin, Mewnich, Wee, Gygee
   Place : Terminal 21 โคราช
   Time : 17:00-18:00

   *Wait for more detail*

   Cr:
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule 
  • 22 December 2018 10:00 AM Until 22 December 2018 11:00 AM
   0  
   Member : Kaimook, Music, Pun, Kaew, Mind, Pupe
   Place : เซนทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีชั้น 1 📍
   Time : 17.00
    
   และสมาชิก BNK48 ทั้ง 6 คนที่ทุกคนรอคอยคือ ..
   👉 ไข่มุก 👉 แก้ว 👉 ปัญ
   👉 มิวสิค 👉 มาย 👉 ปูเป้
   22 ธ.ค. นี้ เวลาประมาณ 17.00 น.
   แอบรอเธออยู่นะจ๊ะ โอตะห้ามพลาดน่ะจ้าา 📍
   🎉 Toyota Big Day Special 20-24 ธ.ค.61 🎉
   พบกับดารา ศิลปินสุดปัง ⚡
   🎉 21 ธ.ค. ปั้นจั่น ปรมะ
   🎉 23 ธ.ค. หมาก ปริญ
   ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป 🔰
   👉 22 ธ.ค. เซียนเกมส์ทอล์คโชว์ พบกับ กิตงาย และเซียนติ
   ลงทะเบียน ลุ้นบัตร Garena กว่า 10,000 บาท ฟรี‼
   👉 23 ธ.ค. ทอมมี่ ธนบัตร กายออร์ หนุ่มคลีโอสุดฮอต
   แคมเปญแสนพิเศษในงาน‼*
   ⭐ ออกรถเริ่มต้น เพียง 555 บาท
   ⭐ ขับฟรีสูงสุด 9 เดือน *เฉพาะรุ่นที่กำหนด
   ⭐ ลุ้นบัตรกำนัลสูงสุด 200,000 บาท #ไม่อั้น
   ⭐ รับบัตรกำนัลโรบินสัน มูลค่า 5,000 บาท
   ⭐ ลุ้น Apple Watch จำนวน 5 รางวัล (วันละ 1 รางวัล)
   พบกันที่ เซนทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีชั้น 1 📍
   *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👇
   ✅ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 077 225999
   ✅ หรือสอบถามผ่าน m.me/toyotatapee
   ✅ รับประเมินราคารถมือสอง ทุกรุ่นทุกแบบ
   📍 โตโยต้าตาปี ถ.เลี่ยงเมือง เยื้องบิ๊กซี 📍


   Cr:
   https://web.facebook.com/Toyotatapee/photos/a.566524863372643/2582179558473820/?type=3&theater
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 23 December 2018 03:00 AM Until 23 December 2018 04:30 AM
   0  
   Member [3] : Jaa, Mind, Pupe
   Place : ลานเอนกประสงค์ Amphitheater สยามสแควร์
   Time : 10.00

   *Wait for more detail

   Cr:
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 23 December 2018 09:00 AM Until 23 December 2018 10:00 AM
   Khamin Live @ BNK48 Application 
   16.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 23 December 2018 11:00 AM Until 23 December 2018 12:00 PM
   0  
   Member [6] : Namsai, Namneung, Noey, Orn, Kaew, Tarwaan
   Place : ลานกิจกรรมหน้าอัฒจันทร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา พัทยา
   Time : 18.00

   เหล่าโอตะห้ามพลาด‼
   งาน Marina Happy Christmas Celebration🎄
   ร่วมเฉลิมฉลองเปิดเทศกาลแห่งความสุข พร้อมสนุกกับคอนเสิร์ตจากสาวๆ BNK 48 แล้วเจอกันนะคะ❤
   🗓 23 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00น.เป็นต้นไป
   📍 บริเวณลานกิจกรรมหน้าอัฒจันทร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา
   #BNK48
   #NamsaiBNK48
   #KaewBNK48
   #OrnBNK48
   #NoeyBNK48
   #NamneungBNK48
   #TarwaanBNK48
   #CentralMarina
   #MarinaofFun
   #มาทุกวันสนุกทุกวัน
   #สีสันใหม่ใจกลางพัทยา

   IG : https://www.instagram.com/central_marina


   Cr:
    
  • 25 December 2018 10:00 AM Until 25 December 2018 12:00 PM
   0  
   Member [6] : Kaew, Kaimook, Mobile, Music, Pupe, Tarwaan
   Place : Centralplaza Bangna
   Time : 17.00

   *Wait for more detail

   Cr:
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 25 December 2018 11:00 AM Until 25 December 2018 11:30 AM
   0  
   Member [6] : Wee, Fond, Noey, Pun, Jennis, Mewnich
   Place : บริเวณ พื้นที่ Grand Hall และ Terrace ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
   Time : 18.00

   💃💃มันส์สุดเหวี่ยงงง💃💃
   กับศิลปิน ตลอดเดือนธันวาคมนี้
   อยากรู้ว่ามีใครมาบ้าง 
   ตามมากันเล้ยย
   รับรองอัดแน่นทุกวัน‼‼‼
   ไม่ว่าจะ
   💫สายแร๊ปเปอร์ก็มี
   💫สายแบ๊วๆแบบ BNK48 ก็มา 
   💫หรือจะสายหล่อใสแบบพี่โป๊ป 
   💫สายลูกทุ่ง เซิ้งๆก็ไดั
   ไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหน ขอแค่มา🔥🔥🔥
   บริเวณ พื้นที่ Grand Hall และ Terrace
   📍ฟรีทุกงานเลยจ้าาา 💋💋💋💋
   ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
   #BNK48 #Twopee #UrboyTJ #Oganic #laxyloxy #โป๊ป #ไมค์ทองคำ#TheRapper #ไมยาราพ Wha#southside #DayTitanium #Youngohm#YoungGu #WhalandDolph
    

   Cr:
   https://web.facebook.com/ImperialWorldSamrong/posts/1781631778630701?
  • 25 December 2018 02:00 PM Until 25 December 2018 03:00 PM
   Stang Live @ BNK48 Application 
   21.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
    
  • 27 December 2018 03:00 PM Until 27 December 2018 04:00 PM
   Ratah Live @ BNK48 Application 
   22.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 29 December 2018 03:00 PM Until 29 December 2018 04:00 PM
   Bamboo Live @ BNK48 Application 
   22.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 31 December 2018 04:00 PM Until 31 December 2018 04:59 PM
   Deenee Live @ BNK48 Application 
   23.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 02 January 2019
   0  
   วันเกิด ชัญญาภัค นุ่มประสพ (นิว)
  • 02 January 2019 02:00 PM Until 02 January 2019 03:00 PM
   New Live @ BNK48 Application 
   21.00

   Cr: 
   BNK48 Application  
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 12 January 2019 02:00 AM Until 13 January 2019 02:30 PM
   0  
   Member : Cherprang, Aom, Bamboo, Cake, Deenee, Faii, Fifa, Fond, Gygee, Izurina, Jaa, Jane, Jennis, Jib, Juné, Kaew, Kaimook, Kate, Khamin, Kheng, Korn, Maira, Mewnich, Mind, Minmin, Miori, Mobile, Music, Myyu, Namneung, Namsai, Natherine, New, Niky, Nine, Nink, Noey, Oom, Orn, Pakwan, Panda, Phukkhom, Piam, Pun, Pupe, Ratah, Satchan, Stang, Tarwaan, View, Wee
   Place : BITEC BANGNA Hall 98-99
   Time : 09.00 - 21.30
    
   ประกาศอัพเดทรอบจับมือสำหรับ BNK48 4th Single Kimi wa Melody Handshake
   ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ BITEC BANGNA Hall 98-99
   วันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ BITEC BANGNA Hall 98-99
   วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ BITEC BANGNA Hall 98-99*
   #BNK48 #KimiwaMelodyTH
   Cr: 
   https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1780831072044143