08 November 2018 05:00 AM - 22 January 2019 05:00 AM

เหลือเวลาอีก 3 วัน ในการสั่งซื้อ Music Card BNK48 5th Single "BNK Festival"
ที่มาพร้อมกับ Code ลงคะแนน BNK48 6th Single Senbatsu General Election
และในขณะนี้ ได้เพิ่มการจำกัดการซื้อให้เป็น 1,000 ใบ ต่อ 1 Order

สั่งซื้อได้เลยที่ https://shop.bnk48.com/

ราคา 200.- บาท
การจำหน่าย Music Card จะปิดการขาย เวลา 12:00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2562
ปิดรับการลงคะแนน BNK48 6th Single Senbatsu General Election เวลา 12:00 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2562
(สามารถลงคะแนนได้ที่ https://election.bnk48.com/ หรือ BNK48 Official Application)

---------------------
หมายเหตุ : 
- ค่าจัดส่งสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในขั้นตอนการยืนยันสินค้า
- Code สำหรับลงคะแนน BNK48 6th Single Senbatsu General Election จะจัดส่งทางอีเมล ภายหลังการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

#BNK48 #BNKFestival

Cr:
 

Event details


About BNK48 0 Comments

01 December 2018 03:00 AM - 05 December 2018 04:59 PM

BNK48 Space Mission Concert -มาร่วมสร้างคอนเสิร์ตที่สวยงามที่สุดในกาแลกซีไปด้วยกัน!-
สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ประตูเปิด 8:00 / การแสดงเริ่ม 10:00
ราคาบัตร 1300 / 1800 / 2300 / 2800 / 3800(Standing) / 4800(Standing)
เปิดขายบัตร 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
งานประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election
สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ประตูเปิด 17:30 / เริ่มงาน 19:00
ราคาบัตร 1000 / 1300 / 1800 / 2200 / 3800
เปิดขายบัตร 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมชำระเงิน และภาษี
กฎระเบียบการซื้อบัตร
- ชื่อที่ใช้ในการสมัคร www.eventpop.me จะต้องตรงกับบัตรประชาชนของท่าน เพราะชื่อจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร ในกรณีลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านทาง Facebook ต้องทำการแก้ไขชื่อให้ตรงกับบัตรประชาชนของท่าน และอัพเดทอีเมลปัจจุบัน เพราะชื่อและอีเมลจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร
- การซื้อบัตร 1 ครั้ง สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง ผ่านทาง www.eventpop.me 
- ระบบจะเริ่มเปิดให้เข้าไปรอรับคิวตั้งแต่เวลา 8:00 น. ของวันเปิดขาย และในเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มแจกหมายเลขคิวแบบไม่เรียงลำดับ รวมถึงทยอยปล่อยคิวเข้าไปซื้อตามลำดับหมายเลข (ผู้ที่เข้ามาหลัง 10:00 น. จะได้รับคิวต่อจากคนที่มาก่อนหน้านี้)
- ในการสั่งซื้อบัตร เมื่อเลือกที่นั่งแล้ว ระบบจะทำการล็อคที่นั่งของท่าน และสามารถทำรายการสั่งซื้อภายใน 15 นาที หากเกินจาก 15 นาทีแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก และต้องทำรายการใหม่เท่านั้น
- กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ
- บัตรทุกที่นั่ง จะมีการระบุชื่อ นามสกุลบนบัตร ท่านต้องใส่ชื่อของทั้งผู้สั่งซื้อ และผู้ติดตาม ตามบัตรประชาชน และจะไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
- ในกรณีที่ตัวสะกดบนบัตรผิด สามารถแก้ไขได้ ภายใน 7 วันหลังการซื้อสำเร็จ โดยจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะการสะกดที่ผิดพลาด โดยแจ้งคำร้องขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลด้วยการตอบกลับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและสำเนาบัตรประชาชน และจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม (หากท่านมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของท่านเอง กรุณานำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในตอนเข้างาน)
- หากผู้สั่งซื้อ กรอกชื่อผู้สั่งซื้อซ้ำกันทั้ง 2 ที่นั่ง ทางผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้สั่งซื้อคนเดียวเท่านั้น ที่เข้าสู่ภายในได้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบนบัตรอีกใบได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
- คอนเสิร์ตช่วงเช้า โซน 3800(Standing) จะมีการจัดแบ่ง Lady Zone และ Family Zone ตามภาพ
- Lady Zone สามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ถึงแม้ผู้ติดตามจะเป็นสุภาพบุรุษ ก็จะสามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ท่านที่เป็นสุภาพบุรุษ ต้องอยู่ใน Standing Zone ปกติ
- Family Zone สำหรับผู้ปกครองและเด็กที่มีอายุเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 13 ปี โดยจะต้องซื้อบัตรท่านละ 1 ใบ (ผู้ปกครอง 1 ใบ เด็ก 1 ใบ เท่านั้น)
- ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีเข้างาน
- ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ จะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นแต่งานถูกยกเลิก เลื่อน หรือมีการซื้อ Refund Protect และกรณีของคุณอยู่ในความคุ้มครองของ Refund Protect เท่านั้น
- ท่านสามารถเลือกซื้อประกันบัตรจาก Refund Protect ซึ่งเป็นบริการเสริมที่คุณสามารถขอเงินค่าบัตรคืนได้สูงสุด 100% หากตรงตามเงื่อนไขที่ Refund Protect คุ้มครอง โดยซื้อผ่านระบบของ Event Pop และชำระค่าประกันเพิ่มเติมเป็นมูลค่า 7% ของราคาบัตร โดยท่านสามารถอ่านเงื่อนไขและขั้นตอนวิธีการได้ที่ https://evp-helpcenter-th.helpscoutdocs.com/…/365-how-to-fi…
- เงื่อนไขต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การรับบัตร
- จัดส่งผ่าน Kerry Express โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป (มีค่าธรรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติม)
- รับด้วยตนเองที่หน้างาน BNK48 4th Single Kimi wa Melody ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. ที่ BITEC BANGNA Hall 98-99 (ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเข้าร่วมอีเวนท์ ในการรับบัตร)
- รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 18:00 น.
- รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 19:00 น. (กรุณาเผื่อเวลาในการมารับ เนื่องจากท่านอาจจะรับบัตรได้ไม่ทันเวลาเริ่มงาน)
- หากรับบัตรด้วยตนเอง กรุณาเตรียม Order Confirmation ที่ได้จากการสั่งซื้อ และบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยราชการตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตน (ต้องรับบัตรด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับแทนได้)
กฎในการเข้าสู่ภายในงาน
- ท่านสามารถนำสัมภาระเข้าสู่ภายในงานได้เพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
- ไม่อนุญาตให้นำวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าสู่ภายใน และจะมีการตรวจสัมภาระก่อนเข้าฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และเครื่องบันทึกเสียงทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำป้ายไฟ และป้ายที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 เข้าสู่ภายในฮอลล์
- แท่งไฟ จำกัดขนาดความยาวรวมด้ามไม่เกิน 30 เซนติเมตรเท่านั้น
- ทางเราไม่มีจุดบริการรับฝากของที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ภายในได้ กรุณาจัดการด้วยตัวท่านเอง
- ภายในงานทั้งคอนเสิร์ตช่วงเช้า และงานประกาศผลช่วงเย็น ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม หากพบผู้ฝ่าฝืน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญท่านออกจากงานทันที และอาจจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย
- เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเช้าแล้ว ขอความร่วมมือให้ทุกท่านออกจากภายในฮอลล์ทันที เนื่องจากจะมีการเตรียมสถานที่เพื่องานประกาศผลในช่วงเย็น
- ถึงแม้ท่านจะมีบัตรทั้งในรอบเช้าและรอบเย็น แต่เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในรอบเช้าแล้ว ก็ต้องขอความร่วมมือออกจากฮอลล์ เพื่อเตรียมสถานที่ และต้องผ่านกระบวนการตรวจสัมภาระใหม่อีกครั้งเมื่อถึงเวลาประตูเปิดในรอบเย็น
#BNK48 #BNK48SpaceMissionConcert #BNK48GeneralElection


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1814704678656782?__tn__=K-R

Event details


About BNK48 0 Comments

01 December 2018 08:30 AM - 01 December 2018 09:30 AM

Member [6] : Deenee, Stang, Khamin, Faii, Myyu, Panda
Place : Central World ชั้น 1 Eden Zon
Time : 15.30 - 16.30
 
📣📣วันเสาร์นี้เรามีนัดกัน!! กับ มหกรรม Ten Ten in Town!! 📣📣

พบกับดารา และ แขกรับเชิญสุดพิเศษ นอกจากนี้ยังมีรางวัลสุดพิเศษจากกิจกรรมมากมาย!!

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00น. - 21.30น. ที่ Central World ชั้น 1 Eden Zon นะจ๊ะเมี้ยววว 

มาเจอ เทน เทน กันน้าาา 😻😻

#TenTeninTown


Cr:
https://www.facebook.com/LINETENTEN/photos/a.387263935105237/519056491925980/?type=3&theater

Event details


BNK48 Event 0 Comments

01 December 2018 08:45 AM - 01 December 2018 10:00 AM

Member : [Main] Minmin, Maira, View
Channel : workpoint23  
Time : 15.45
 
“จับมือกันครั้งแรก ในวันที่จะหมดกำลังใจ” 
ใน "BNK48 SENPAI 2nd Generation"
📌📌 วันเสาร์ เวลา 15.45 น.⏰ #Workpoint23#bnk48senpai2nd
 💜💜

Cr:
 

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

01 December 2018 10:00 AM - 01 December 2018 10:30 AM

Member [6] : Gygee, Nink, Aom, Jib, Phukkhom, Maira
Place : ลานอัฒจันทร์ ชั้นLG สยามสแควร์วัน
Time : 17.00

😃😃มีกิจกรรมดีดี มาฝากค่า 😃😃
💁‍♀️วันพรุ่งนี้ 1 ธค.ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ประจำปี 2561 ณ ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG สยามสแควร์วัน หรือ ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา 👇 #ความสุขทางใจมอบให้กันได้ ❤️


Cr:
 

Event details


BNK48 Event 0 Comments

01 December 2018 10:30 AM - 01 December 2018 11:00 AM

Member [6] : Music, Mobile, Korn, Namsai, Mind, Miori
Place : อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี
Time : 17.30

Cr:

https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
 

Event details


BNK48 Event 0 Comments

01 December 2018 10:30 AM - 01 December 2018 11:00 AM

Member [6] :  Myyu, Fifa, Kheng, View, Oom, Niky
Place : PAUL เมกาบางนา ชั้น 1 โซน Food Walk
Time : 17.30

ประกาศเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมงาน
PAUL depuis1889 Grand Opening (Megabangna)

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตารางงาน
"มายยู" จะขึ้นแสดงแทน "จ๋า" 
ในวันที่ 1 ธันวาคน 2561

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้

#BNK48 #MyyuBNK48 #JaaNK48

Surprise!!✨ Mini concert from BNK48 at our GRAND OPENING Event at PAUL & PAUL LE CAFÉ tomorrow from 5.30pm 😍 See you there!

Get ready to celebrate with PAUL Megabangna at our "GRAND OPENING" event on the 1 DEC 2018 from 11.30am onwards 🎉🎉🎉

เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับ PAUL ที่งาน "GRAND OPENING" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ PAUL เมกาบางนา ชั้น 1 โซน Food Walk

เตรียมพบกับกิจกรรมสนุกสนานมากมายสำหรับทั้งครอบครัว 🌟

📌 FREE Giveaway: 1,000 pieces of our signature Cocoa Madeleine 
😉 FREE 500 baht PAUL gift voucher when participate in our "SNAP & SHARE" activity (only for the first 30 lucky ones from 11.30am)
🎈 FREE 1,000 PAUL & LE CAFÉ balloons for you and your loved ones 
💛 FREE 100 baht PAUL gift voucher when participate in our "SNAP & SHARE" activity for the next 100 lucky ones (13.30 / 17.30)

🤡 Babymine show: 12.00 / 14.00 / 16.00

🤩 Pantomime: 13.30 / 15.30 / 17.30

📸 Capture your lovely moments with us at our "SNAP & SHARE" FESTIVE Photobooth infront of PAUL restaurant

**Special promotion:
10% discount when spend 500 baht or more excluding beverages for takeaway or dine in. Valid from 1 - 9 Dec 2018 ONLY ✨

SEE YOU THERE!
#paulmegabangnagrandopening#paulmegabangna #paulthailand#paulthailandxbnk48


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1827797777347472/?type=3&theater
https://web.facebook.com/paul1889.thailand/photos/a.1495702127308397/2185988568279746/?type=3&theater

Event details


BNK48 Event 0 Comments

01 December 2018 12:00 PM - 01 December 2018 01:00 PM

Member : Bamboo, Cake, Fond, Nine, Jaa, Minmin, Ratah, Natherine, Wee, Izurina, Jane, Namneung, Noey, Orn, Satchan, Tarwaan
Place : บางแสน จังหวัดชลบุรี
Time : 19.00

ประกาศเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมงาน
PRUcycle Thailand Bangsaen 2018

เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ
"จ๋า" จะขึ้นแสดงแทน "มิวนิค" 
ในวันที่ 1 ธันวาคน 2561

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้

#BNK48 #JaaBNK48 #MewnichBNK48

ประกาศเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมงาน
PRUcycle Thailand Bangsaen 2018

เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ
"นาย" จะขึ้นแสดงแทน "จูเน่" 
ในวันที่ 1 ธันวาคน 2561

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้

#BNK48 #NineBNK48 #JunéBNK48

🚴🏻‍ขอเชิญนักปั่นทั่วไทย ร่วมงาน "PRUcycle Thailand Bangsaen 2018”
🚴🏻งาน ‘ปั่นปิดเมือง’ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย! บนเส้นทางที่ปั่นผ่านสถานที่ไฮไลท์ของบางแสน
🥇🏆พร้อมชิงเงินรางวัลสูงที่สุด! และลุ้นรับโอกาสบินไปปั่นในงาน เทศกาลจักรยานระดับโลก ไกลถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แบบฟรีๆ❗
🌟งานนี้คุณจะได้สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ คอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอต BNK48 และ วงETC /เกมส์ /อาหารเพื่อสุขภาพ /ช้อปปิ้งgadget และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ขนกันมาให้นักปั่นทั้งสายสุขภาพ และสายเอ็นเตอร์เทน ได้สนุกกันทั้งแบบครอบครัว และ แบบยกแก๊ง
🌟ห้ามพลาด❗แล้วพบกัน
ในวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมนี้ ที่ บางแสน จังหวัดชลบุรี
☀สมัครเข้าร่วมงาน และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prucyclethailand.com


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1827797777347472/?type=3&theater
https://web.facebook.com/VictoryBNK48Official/posts/2135951213341828?
https://www.prucyclethailand.com/home.php?lang=th

Event details


BNK48 Event 0 Comments

01 December 2018 01:30 PM - 01 December 2018 02:30 PM

Fifa Live @ BNK48 Application 
20.30 

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

01 December 2018 03:00 PM - 01 December 2018 04:00 PM

Niky Live @ BNK48 Application 
22.00 

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

02 December 2018 03:00 AM - 05 December 2018 04:59 PM

BNK48 Space Mission Concert -มาร่วมสร้างคอนเสิร์ตที่สวยงามที่สุดในกาแลกซีไปด้วยกัน!-
สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ประตูเปิด 8:00 / การแสดงเริ่ม 10:00
ราคาบัตร 1300 / 1800 / 2300 / 2800 / 3800(Standing) / 4800(Standing)
เปิดขายบัตร 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
งานประกาศผล BNK48 6th Single Senbatsu General Election
สถานที่ Impact Arena Muang Thong Thani
วัน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ประตูเปิด 17:30 / เริ่มงาน 19:00
ราคาบัตร 1000 / 1300 / 1800 / 2200 / 3800
เปิดขายบัตร 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมชำระเงิน และภาษี
กฎระเบียบการซื้อบัตร
- ชื่อที่ใช้ในการสมัคร www.eventpop.me จะต้องตรงกับบัตรประชาชนของท่าน เพราะชื่อจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร ในกรณีลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านทาง Facebook ต้องทำการแก้ไขชื่อให้ตรงกับบัตรประชาชนของท่าน และอัพเดทอีเมลปัจจุบัน เพราะชื่อและอีเมลจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการสั่งซื้อบัตร
- การซื้อบัตร 1 ครั้ง สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง ผ่านทาง www.eventpop.me 
- ระบบจะเริ่มเปิดให้เข้าไปรอรับคิวตั้งแต่เวลา 8:00 น. ของวันเปิดขาย และในเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มแจกหมายเลขคิวแบบไม่เรียงลำดับ รวมถึงทยอยปล่อยคิวเข้าไปซื้อตามลำดับหมายเลข (ผู้ที่เข้ามาหลัง 10:00 น. จะได้รับคิวต่อจากคนที่มาก่อนหน้านี้)
- ในการสั่งซื้อบัตร เมื่อเลือกที่นั่งแล้ว ระบบจะทำการล็อคที่นั่งของท่าน และสามารถทำรายการสั่งซื้อภายใน 15 นาที หากเกินจาก 15 นาทีแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก และต้องทำรายการใหม่เท่านั้น
- กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ
- บัตรทุกที่นั่ง จะมีการระบุชื่อ นามสกุลบนบัตร ท่านต้องใส่ชื่อของทั้งผู้สั่งซื้อ และผู้ติดตาม ตามบัตรประชาชน และจะไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
- ในกรณีที่ตัวสะกดบนบัตรผิด สามารถแก้ไขได้ ภายใน 7 วันหลังการซื้อสำเร็จ โดยจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะการสะกดที่ผิดพลาด โดยแจ้งคำร้องขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลด้วยการตอบกลับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและสำเนาบัตรประชาชน และจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม (หากท่านมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของท่านเอง กรุณานำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในตอนเข้างาน)
- หากผู้สั่งซื้อ กรอกชื่อผู้สั่งซื้อซ้ำกันทั้ง 2 ที่นั่ง ทางผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้สั่งซื้อคนเดียวเท่านั้น ที่เข้าสู่ภายในได้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบนบัตรอีกใบได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
- คอนเสิร์ตช่วงเช้า โซน 3800(Standing) จะมีการจัดแบ่ง Lady Zone และ Family Zone ตามภาพ
- Lady Zone สามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ถึงแม้ผู้ติดตามจะเป็นสุภาพบุรุษ ก็จะสามารถเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ท่านที่เป็นสุภาพบุรุษ ต้องอยู่ใน Standing Zone ปกติ
- Family Zone สำหรับผู้ปกครองและเด็กที่มีอายุเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 13 ปี โดยจะต้องซื้อบัตรท่านละ 1 ใบ (ผู้ปกครอง 1 ใบ เด็ก 1 ใบ เท่านั้น)
- ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีเข้างาน
- ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ จะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นแต่งานถูกยกเลิก เลื่อน หรือมีการซื้อ Refund Protect และกรณีของคุณอยู่ในความคุ้มครองของ Refund Protect เท่านั้น
- ท่านสามารถเลือกซื้อประกันบัตรจาก Refund Protect ซึ่งเป็นบริการเสริมที่คุณสามารถขอเงินค่าบัตรคืนได้สูงสุด 100% หากตรงตามเงื่อนไขที่ Refund Protect คุ้มครอง โดยซื้อผ่านระบบของ Event Pop และชำระค่าประกันเพิ่มเติมเป็นมูลค่า 7% ของราคาบัตร โดยท่านสามารถอ่านเงื่อนไขและขั้นตอนวิธีการได้ที่ https://evp-helpcenter-th.helpscoutdocs.com/…/365-how-to-fi…
- เงื่อนไขต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การรับบัตร
- จัดส่งผ่าน Kerry Express โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป (มีค่าธรรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติม)
- รับด้วยตนเองที่หน้างาน BNK48 4th Single Kimi wa Melody ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. ที่ BITEC BANGNA Hall 98-99 (ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเข้าร่วมอีเวนท์ ในการรับบัตร)
- รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 18:00 น.
- รับด้วยตนเองที่ Impact Arena Muang Thong Thani ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 19:00 น. (กรุณาเผื่อเวลาในการมารับ เนื่องจากท่านอาจจะรับบัตรได้ไม่ทันเวลาเริ่มงาน)
- หากรับบัตรด้วยตนเอง กรุณาเตรียม Order Confirmation ที่ได้จากการสั่งซื้อ และบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยราชการตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตน (ต้องรับบัตรด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับแทนได้)
กฎในการเข้าสู่ภายในงาน
- ท่านสามารถนำสัมภาระเข้าสู่ภายในงานได้เพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
- ไม่อนุญาตให้นำวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าสู่ภายใน และจะมีการตรวจสัมภาระก่อนเข้าฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และเครื่องบันทึกเสียงทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าสู่ภายในฮอลล์
- ไม่อนุญาตให้นำป้ายไฟ และป้ายที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 เข้าสู่ภายในฮอลล์
- แท่งไฟ จำกัดขนาดความยาวรวมด้ามไม่เกิน 30 เซนติเมตรเท่านั้น
- ทางเราไม่มีจุดบริการรับฝากของที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ภายในได้ กรุณาจัดการด้วยตัวท่านเอง
- ภายในงานทั้งคอนเสิร์ตช่วงเช้า และงานประกาศผลช่วงเย็น ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม หากพบผู้ฝ่าฝืน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญท่านออกจากงานทันที และอาจจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย
- เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเช้าแล้ว ขอความร่วมมือให้ทุกท่านออกจากภายในฮอลล์ทันที เนื่องจากจะมีการเตรียมสถานที่เพื่องานประกาศผลในช่วงเย็น
- ถึงแม้ท่านจะมีบัตรทั้งในรอบเช้าและรอบเย็น แต่เมื่อจบการแสดงคอนเสิร์ตในรอบเช้าแล้ว ก็ต้องขอความร่วมมือออกจากฮอลล์ เพื่อเตรียมสถานที่ และต้องผ่านกระบวนการตรวจสัมภาระใหม่อีกครั้งเมื่อถึงเวลาประตูเปิดในรอบเย็น
#BNK48 #BNK48SpaceMissionConcert #BNK48GeneralElection


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1814704678656782?__tn__=K-R

Event details


About BNK48 0 Comments

02 December 2018 06:00 AM - 02 December 2018 08:00 AM

Member [16] : Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Music / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor   
Time : 13.00
 
【BNK48 The Campus Stage Performance】
[ ฉบับแก้ไขข้อมูลรายชื่อ เวลา 20:08 น. ]
30 พฤศจิกายน 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Deenee’s Birthday Stage
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Panda / Kheng / Myyu / Fond / Gygee / Pakwan / Deenee / Juné / Minmin / Ratah / Piam / Phukkhom / Faii / Stang / Niky / Wee
2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Izurina’s Birthday Stage
2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Namneung’s Birthday Stage
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Music / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. – 27 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 28 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 29 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[ Special Cheki Session]
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้หลังจบการแสดง (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / เนย / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / อร / น้ำใส / โมบายล์ / มิวสิค / อิซึรินะ / จิ๊บ / ก่อน / นิ้ง แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 12:00 น.
และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์
- วันศุกร์ เวลา 20:30-21:00 น.
- วันอาทิตย์ เวลา 18:30-19:00 น.
[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1820448851415698?__tn__=K-R

Event details


BNK48 Theater Stage 0 Comments

02 December 2018 09:00 AM - 02 December 2018 11:00 AM

Guest : Maysa
Place : สยามวันทางเชื่อมไปBTS
Time : 4 โมงเย็น -6 โมงเย็น 
 
🎉แฟนๆ จ๋ามาเจอกับเมษาได้ในงานเปิดตัวแล้วครีมกันแดดLe’Riya จัดPackage &Promotion รวมสนุกกับกิจกรรมรับของรางวัลและพบ ศิลปิน-ดารารับเชิญมากมาย วันอาทิตย์ที่ 2/12/61 🎀 เวลา 4 โมงเย็น -6 โมงเย็น 
ตรงสยามวันทางเชื่อมไปBTS นะคะ
#leriyasunscreen2018
@leriyasunscreen


Cr:
 

Event details


BNK48 Graduated Member Event 0 Comments

02 December 2018 10:00 AM - 02 December 2018 11:00 AM

Bamboo Live @ BNK48 Application 
17.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

02 December 2018 10:00 AM - 02 December 2018 12:00 PM

Member [16] : Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Deenee / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor   
Time : 17.00
 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตารางงาน
“ดีนี่” จะขึ้นแสดงแทน "มิวสิค"
ในการแสดงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 รอบ 17:00 น.

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้
#BNK48 #BNK48TeamB3#BNK48TheCampus#PARTYgaHajimaruyoTH
#MusicBNK48 #DeeneeBNK48


【BNK48 The Campus Stage Performance】
[ ฉบับแก้ไขข้อมูลรายชื่อ เวลา 20:08 น. ]
30 พฤศจิกายน 2561 (ศุกร์) เวลา 19:00น. : BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」Deenee’s Birthday Stage
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Panda / Kheng / Myyu / Fond / Gygee / Pakwan / Deenee / Juné / Minmin / Ratah / Piam / Phukkhom / Faii / Stang / Niky / Wee
2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Izurina’s Birthday Stage
2 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」Namneung’s Birthday Stage
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Tarwaan / Noey / Jane / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Namsai / Mobile / Music / Izurina / Jib / Korn / Nink / Niky
การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
การแสดงทั้ง 3 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. – 27 พฤศจิกายน เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 28 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. – 29 พฤศจิกายน 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[ Special Cheki Session]
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ เปี่ยม แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้หลังจบการแสดง (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / เนย / เจน / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / อร / น้ำใส / โมบายล์ / มิวสิค / อิซึรินะ / จิ๊บ / ก่อน / นิ้ง แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 12:00 น.
และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์
- วันศุกร์ เวลา 20:30-21:00 น.
- วันอาทิตย์ เวลา 18:30-19:00 น.
[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/pb.842370685890191.-2207520000.1543410754./1824372924356624/?type=3&theater
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1820448851415698?__tn__=K-R

Event details


BNK48 Theater Stage 0 Comments

02 December 2018 01:30 PM - 02 December 2018 02:30 PM

Oom Live @ BNK48 Application 
20.30

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

02 December 2018 03:40 PM - 02 December 2018 04:40 PM

Cake Live @ BNK48 Application 
22.40 

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

03 December 2019

This event repeats every year forever


วันเกิด ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา (ฟ้อนด์)

Event details


Member's Birthday 0 Comments

03 December 2018 11:00 AM - 03 December 2018 01:00 PM

Member [6] : Kaimook, Izurina, Nink, Maira, Gygee, Niky
Place : Live Digital Studio Emquartier ชั้น 1  
Time : 18.00 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วม Digital Live Studio ประจำวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือในการเข้ามารอในพื้นที่รอบ Digital Live Studio ได้ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาไลฟ์ และไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

รวมถึงการสำรองที่นั่งและพื้นที่ใด ๆ บริเวณ Digital Live Studio หากทรัพย์สินของท่านสูญหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี

#BNK48 #BNK48DigitalStudio


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1830868200373763/?type=3&theater

Event details


BNK48 Live Digital Studio 0 Comments

03 December 2018 02:00 PM - 03 December 2018 03:00 PM

Fond Live @ BNK48 Application 
21.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

03 December 2018 03:00 PM - 03 December 2018 04:00 PM

Natherine Live @ BNK48 Application 
21.30

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
 

Event details


BNK48 Member Live

04 December 2018 09:00 AM - 04 December 2018 10:00 AM

Member [6] - Korn, Minmin, Phukkhom, Noey, Niky, Mind
Place : ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
Time : n/s (เริ่ม 16.00 น. เป็นต้นไป)

เหล่าแฟนคลับปักหมุดวันรอ 4 ธ.ค.นี้ พบกับ "#BNK48"

นำทีมศิลปินชื่อดังชวนแฟนๆตามมาพบกันในงานแถลงเปิดตัวอีเว้นท์ยักษ์ส่งท้ายปี Thailand & AIS Bangkok Countdown 2019 ณ ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

#ไฮไลท์ภายในงาน 

✨ พบกับศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันในงาน นำโดย BNK48 (เนย ก่อน มายด์ มินมิน นิกี้ ผักขม) ตามมาด้วยวง POTATO, ที Jetseter' , Lomosonic, เอิ๊ต ภัทรวี , พัดชา AF และ Playground 

ใครเป็นแฟนคลับศิลปินท่านไหน ห้ามพลาด! แล้วตามมาพบกันในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ เริ่ม 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

#ThailandCountdown2019#AISBangkokCountdown2019
#แดนซ์ข้ามปี
#BNK48


Cr:
https://web.facebook.com/CentralwOrld/photos/pb.158324029747.-2207520000.1543765391./10156409187999748/?type=3&theater

Event details


BNK48 Event 0 Comments

04 December 2018 11:00 AM - 04 December 2018 01:00 PM

Member [5] : Nine, Myyu, Deenee, Faii, View
Place : Live Digital Studio Emquartier ชั้น 1  
Time : 18.00 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วม Digital Live Studio ประจำวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือในการเข้ามารอในพื้นที่รอบ Digital Live Studio ได้ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาไลฟ์ และไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

รวมถึงการสำรองที่นั่งและพื้นที่ใด ๆ บริเวณ Digital Live Studio หากทรัพย์สินของท่านสูญหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี

#BNK48 #BNK48DigitalStudio


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1830868200373763/?type=3&theater

Event details


BNK48 Live Digital Studio 0 Comments

04 December 2018 02:00 PM - 04 December 2018 03:00 PM

Piam Live @ BNK48 Application 
21.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

04 December 2018 02:15 PM - 04 December 2018 03:00 PM

Member : Wee, Ratah, Miori, View, Deenee, Gygee, Stang, Pakwan, Izurina
Channel : workpoint23  
Time : 21.15  
 
#VictoryBNK48 อังคารนี้พบกับภารกิจพิเศษที่จะเขย่าทั้งกรุงเทพมหานครฯ มันหยด ดุเดือดแน่นอน แล้วมาติดตามว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะ! ห้ามพลาด!!!
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 21.15 น. #Workpoint23 #BNK48


Cr:
https://web.facebook.com/VictoryBNK48Official/photos/a.2048458782091072/2162828070654142/?type=3&theater

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

04 December 2018 03:00 PM - 04 December 2018 04:00 PM

Deenee Live @ BNK48 Application 
22.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

05 December 2018 01:00 AM - 05 December 2018 01:15 AM

Member [6] : Kaew, Mobile, Wee, Pun, Noey, Kaimook
Channel : ENTnow
Time : 08.00

[นอกเรื่อง]
อกหัก สอบตก หวยกิน ตกเครื่องบิน หรือแม้แต่ โดนมอเตอร์ไซค์บีบแตร่ไล่บนทางเท้า...
เจอเรื่องเหล่านี้เป็นใครก็เกิดอาการนอยด์รับประทานแน่นอน เราเลยลองมาถามน้องๆ BNK48 "ปัญ เนย แก้ว ไข่มุก โมบายล์ และ วี" กันดีกว่า ว่าถ้าเจอเรื่องแบบนี้ จะใช้เพลงอะไรของวงไว้ฟังบำบัดอาการนอยด์บ้าง ?
ปล. น้องๆ ร้องสดด้วยนะ อิอิ
#Oogoediamond
#KoisuruFortuneCookie
#mataanatanokotowokangaeteta
#Shonichi
#aitakatta
#365NichinoKamihikouki
#sakuranohanabiratachi
#bnkfestival
#นอกเรื่อง #entnow #PunBNK48 #NoeyBNK48 #KaewBNK48#WeeBNK48 #KaimookBNK48 #MobileBNK48
==============================
กด like และ See First เพจเราไว้ จะได้ไม่พลาด Content บันเทิงไทย-เทศ สนุกๆนะจ๊ะ

Cr:
 

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

05 December 2018 06:40 AM - 05 December 2018 07:00 AM

Member [6] : Pun, Orn, Pupe, Mewnich, Fond, Wee
Channel : GMM25
Time : 13:40 

ต้อนรับวันหยุด บ่ายนี้ห้ามพลาดเลยยย น้องๆ#BNK48 จะแวะมาส่งซิงเกิ้ลล่าสุด #BNKFestivalเพลงที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้ ♫

เจอกัน 13:40 น.เป็นต้นไป ทางช่อง GMM25 เปิดรอเลยเนอะ
 

Cr:
https://web.facebook.com/daralandgmm25/photos/a.145517042282814/1187040371463804/?type=3&theater

ย้อนหลัง :
 

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

05 December 2018 11:00 AM - 05 December 2018 01:00 PM

Member [5] : Jennis, Jaa, Satchan, Pun, Namsai
Place : Live Digital Studio Emquartier ชั้น 1  
Time : 18.00 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วม Digital Live Studio ประจำวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือในการเข้ามารอในพื้นที่รอบ Digital Live Studio ได้ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาไลฟ์ และไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

รวมถึงการสำรองที่นั่งและพื้นที่ใด ๆ บริเวณ Digital Live Studio หากทรัพย์สินของท่านสูญหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี

#BNK48 #BNK48DigitalStudio


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1830868200373763/?type=3&theater

Event details


BNK48 Live Digital Studio 0 Comments

05 December 2018 12:00 PM - 05 December 2018 02:00 PM

Member [16] : Fifa, Jane, Pakwan, Miori, Nine, Niky, Mind, Oom, Namneung, Orn, Kaimook, Noey, Maira, Piam, Ratah, Natherine
Place : สนามราชมังคลากีฬาสถาน
Time : 19.00

COME TOGETHER เพราะเสียงเชียร์ของคุณนั้นสำคัญ มาร่วมสร้างตำนานกับทัพช้างศึก สู่บัลลังก์จ้าวอาเซียน กับพวกเรา CHANGSUEK OFFICIAL SUPPORTER 

ในศึกฟุตบอลชิงเเชมป์แห่งชาติอาเซียน 2018 รอบรองชนะเลิศ นัดที่สองทีมชาติไทย 🇹🇭 พบ ทีมชาติมาเลเซีย 🇲🇾 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 61 เวลา 19.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน


#ช้างศึก #เชียร์ไทยใช้ใจล้วนๆ #ComeTogether#AseanCup2018 #AseanCup #อาเซียนคัพ #อาเซียนคัพ2018 #THAIFOOTBALL #ฟุตบอลไทย#บอลไทย #ทีมชาติไทย #changsuek #นักฟุตบอลทีมชาติไทย #นักบอลทีมชาติไทย #MAS#Malaysia #THAMAS #เชียร์ไทยไปให้สุดทุกแมตช์
 

Cr:
 

Event details


BNK48 Event 0 Comments

05 December 2018 12:01 PM - 05 December 2018 01:01 PM

June' Live @ BNK48 Application 
19.01

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

05 December 2018 01:00 PM - 05 December 2018 02:00 PM

Stang Live @ BNK48 Application 
20.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

06 December 2018 09:00 AM - 06 December 2018 10:00 AM

Pupe Live @ BNK48 Application 
16.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

06 December 2018 11:00 AM - 06 December 2018 01:00 PM

Member [6] : Tarwaan, Noey, Ratah, Natherine, Pupe, Pakwan
Place : Live Digital Studio Emquartier ชั้น 1  
Time : 18.00 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วม Digital Live Studio ประจำวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือในการเข้ามารอในพื้นที่รอบ Digital Live Studio ได้ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาไลฟ์ และไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือยืนกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

รวมถึงการสำรองที่นั่งและพื้นที่ใด ๆ บริเวณ Digital Live Studio หากทรัพย์สินของท่านสูญหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี

#BNK48 #BNK48DigitalStudio


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1830868200373763/?type=3&theater

Event details


BNK48 Live Digital Studio 0 Comments

06 December 2018 01:00 PM - 06 December 2018 02:00 PM

Bamboo Live @ BNK48 Application 
20.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

06 December 2018 04:00 PM - 06 December 2018 04:59 PM

Minmin Live @ BNK48 Application 
23.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

07 December 2018 06:00 AM - 07 December 2018 08:00 AM

Member [6] - Jaa, Kaimook, Cherprang, Pun, Mobile, Jane
Place : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Time : 13.00

ประกาศเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมงาน
BBG PRINCESS CUP 2018

เนื่องจากภารกิจทางการศึกษา
"ไข่มุก" จะขึ้นแสดงแทน "ตาหวาน" 
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้

#BNK48 #KaimookBNK48 #TarwaanNK48BBG Club x BNK48 

7 ธันวาคม 2561 สโมสรกีฬา บีบีจี เชิญพบกับ 
MINI Concert และขบวนพาเหรดสุด Exclusives!!
จากศิลปิน BNK48 ในงานการแข่งกีฬาเทเบิลเทนนิส “BBG Princess Cup 2018” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมพบกับ SPECIAL activities !! อีกมากมาย

7-9 ธันวาคม 2561
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

#BBGclub #VictoryIsYous
#BBGPrincessCup2018
#BNK48 #BNKFestival #BNK48thSingle 
#GeneralElection


BBG Princess Cup 2018

7 ธันวาคม 2561 : พิธีเปิด
•ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
•ชม MINI Concert และขบวนพาเหรดสุดอลังการจาก BNK48
•เชียร์ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและการแข่งขัน “Freestyle HipHop Dance” ชิงถ้วยสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ

7-9 ธันวาคม 2561 :
•ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
•ชมนิทรรศการ BBG VICTORY IS YOURS 
ชนะใด ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตนเอง สโมสรกีฬาบีบีจี
•ร่วมสนุกกับกิจกรรมของสโมสรกีฬา บีบีจี
เพื่อร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี ได้รับ BBG Club x BNK48 Limited edition tabletennis blade 
•ช็อปสินค้าคุณภาพ และอุปกรณ์กีฬาในราคาพิเศษจากแบรนด์ดัง เฉพาะในงานนี้เท่านั้น

9 ธันวาคม 2561 : พิธีปิด
•การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส นัดชิงชนะเลิศ
•พิธีปิดการแข่งขัน รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
095 369 9986
www.facebook.com/BBGPrincessCup


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1834708563323060/?type=3&theater
https://web.facebook.com/BBGPrincessCup/photos/a.134452023879556/277093346282089/?type=3&theater
https://web.facebook.com/BBGPrincessCup/photos/a.150225962302162/275151623142928/?type=3&theater

Event details


BNK48 Event 0 Comments

07 December 2018 10:30 AM - 07 December 2018 11:00 AM

Member [6] : Kaew, Korn, Mind, Namneung, Noey, Orn
Place : ลานโปรโมชั่น ชั้น M Gateway at Bangsue
Time : 17.30 - 18.00

Sugar Paradise
รวมพลคนรักขนมหวาน!! 
🍦🍰🎂🍩🍪🍬🍫
หวานเกินใคร หอมโดนใจ ซ่อนยังไงก็ไม่อยู่ 
พบกับความหวานกว่า 100 เมนู จากร้านดังที่รวบรวมมาไว้ในงานนี้เท่านั้น!! ทั้งเบเกอรี่ เค้ก ไอศกรีม ช็อกโกแลต อาทิ After you, Tokyo Sweet, Just Jela, Original Hamdmade Cake, Only Amys, Power Balls by Kalamare, Kane Mochi และร้านชั้นนำอีกมากมายหลากหลายเมนูให้คุณได้ลิ้มลองความหวานกันแบบสุดๆ
😍และพลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตสุดป๊อบ ท่ามกลางพาราไดซ์แห่งความหวาน กับศิลปินวง Tweety, BAS SBFIVE ในวันที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 15.30 น. และ BNK48 ในวันที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 17.30 น. งานนี้สาวกสายหวานเตรียมกรี๊ดดังๆ!!
แล้วพบกัน 3-9 ธ.ค.61 ที่ชั้น M ศูนย์การค้าเกตเวย์ แอท บางซื่อ ครับ
#GatewayAtBangsue #FamilyFun #สนุกยกบ้าน#FulfillYourEverydayLife


Cr:
https://web.facebook.com/GatewayatBangsue/posts/1003107659887313?
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Event 0 Comments

07 December 2018 11:00 AM - 07 December 2018 12:00 PM

Member [6] : Aom, Faii, Natherine, Niky, Phukkhom, Ratah
Place : Central Festival Chiangmai
Time : 18:00-19:00
 
😄 เทศกาลแห่งความสุขท้ายปีเริ่มขึ้นแล้ว กับงานเฉลิมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในภาคเหนือ Christmas Tree Light Up Celebration
😃 พบกับแลนด์มาร์ค "Smiley" อีโมติคอนระดับโลก
พร้อมศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ ออม ฝ้าย แนทเธอรีน ผักโขม รตา นิกกี้ จาก #BNK48 ที่จะขนทั้งความสุขสนุกสนานสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับทุกคน พร้อมกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์
😀 พบกันในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป ณ ณ ลานเซ็นเฟส หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
#ChristmasTreeLightUpCelebration
#HappySmileyCelebration
#SmileyWorld
#CentralFestivalChiangmai
#CPNLIFE
#ShoppingDestination
#CentrerOfLife


Cr:

https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule 

Event details


BNK48 Event 0 Comments

07 December 2018 12:00 PM - 07 December 2018 01:00 PM

Member : Pupe, Minmin, Cake, Kaimook, Satchan, Myyu
Place : IconSiam 
Time : 19.00

บรรยากาศสดๆ ของเหล่าเซเลบดารานักแสดงที่มาร่วมกับงาน Iconic Night Party ร่วมสัมผัสสัญลักษณ์ใหม่ของโรงภาพยนตร์ระดับโลก #ICONCINECONIC
ชั้น 6 #IconSiam เปิดแล้ววันนี้ ICON CINECONIC

Cr:
https://web.facebook.com/MajorGroup/videos/722721934763208/

Event details


BNK48 Event 0 Comments

07 December 2018 12:30 PM - 07 December 2018 01:00 PM

Member [6] : Pupe, Orn, Pun, Wee, Fond, Mewnich
Channel : Facebook : HITZ 955
Time : 19.30

เตรียมตัวให้พร้อม! เราจะมากาวต่อไปด้วยกัน!!! พบกับความน่ารัก สดใส ของ BNK Festival พร้อมกันวันนี้ 19.30 น. ทาง Facebook : HITZ 955 ห้ามพลาดนะจ๊ะ

BNK48 #BNK48 #ฮิตซ์คาราโอเกะชั้น23

Cr:
 

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

07 December 2018 02:30 PM - 07 December 2018 03:30 PM

Ratah Live @ BNK48 Application
21.30

Cr:
BNK48 Application
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

07 December 2018 04:50 PM - 07 December 2018 05:30 PM

Mobile Live @ BNK48 Application 
23.50

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

08 December 2018 06:00 AM - 08 December 2018 08:00 AM

Member [16] : Tarwaan / Noey / Kate / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Satchan / Jib / Korn / Myyu / Nink / Deenee / Minmin / Stang
Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor    
Time : 13.00

【BNK48 The Campus Stage Performance】
8 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
8 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Tarwaan / Noey / Kate / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Satchan / Jib / Korn / Myyu / Nink / Deenee / Minmin / Stang
9 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
9 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Pupe / Noey / Kate / Jane / Namneung / Jaa / Kaew / Mind / Orn / Mobile / Izurina / Jib / Kaimook / Maira / Pakwan / Niky
การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
การแสดงทั้ง 4 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 10:00 น. – 4 ธันวาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 5 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 6 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[ Special Cheki Session]
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / เนย / เคท / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / อร / ซัทจัง / จิ๊บ / ก่อน แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ปูเป้ / เนย / เคท / เจน / น้ำหนึ่ง / จ๋า / แก้ว / มายด์ / อร / โมบายล์ / อิซึรินะ / จิ๊บ / ไข่มุก แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม เวลา 12:00 น.
และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์ เวลา 18:30-19:00 น.
[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1830678863726030?__tn__=K-R

Event details


BNK48 Theater Stage 0 Comments

08 December 2018 08:45 AM - 08 December 2018 09:45 AM

Member : [Main] Phukkhom, Deenee, Gygee
Channel : workpoint23  
Time : 15.45
 
สัปดาห์นี้พบกับบททดสอบใหญ่ กับการขึ้นไปยืนบนเวทีใหญ่เคียงข้างรุ่นพี่

พร้อมกับการทบทวนจุดยืนของพวกเธอติดตามเรื่องราวของพวกเธอ 

"BNK48 SENPAI 2nd Generation"
📌📌 วันเสาร์ เวลา 15.45 น.⏰ #WorkIoint23 #bnk48senpai2nd

Cr:
 💜💜💜💜

Event details


BNK48 TV Program 0 Comments

08 December 2018 10:00 AM - 08 December 2018 12:00 PM

Member [16] : Tarwaan / Noey / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Satchan / Jib / Korn / Myyu/ Deenee / Minmin / Stang
Place : BNK48 The Campus The Mall Bangkapi 4th Floor    
Time : 17.00

[ ประกาศด่วน ]
เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ
“เคท” และ “นิ้ง” จะไม่สามารถขึ้นแสดงในการแสดงวันนี้รอบ 17:00 น.
และจะทำการแสดงต่อด้วยสมาชิกที่เหลือ

ทางทีมงานต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงมา ณ ที่นี้

#BNK48 #KateBNK48 #NinkBNK48#PARTYgaHajimaruyoTH #BNK48TeamB3

【BNK48 The Campus Stage Performance】
8 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
8 ธันวาคม 2561 (เสาร์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Tarwaan / Noey / Kate / Namneung / Miori / Jaa / Mind / Orn / Satchan / Jib / Korn / Myyu / Nink / Deenee / Minmin / Stang
9 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 13:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
9 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์) เวลา 17:00น. : BNK48 Team BⅢ「PARTY ga Hajimaru yo」
สมาชิกที่ขึ้นแสดง
Pupe / Noey / Kate / Jane / Namneung / Jaa / Kaew / Mind / Orn / Mobile / Izurina / Jib / Kaimook / Maira / Pakwan / Niky
การเปิดให้ลงสิทธิ์จองเพื่อเข้าชม
เปิดให้ลงสิทธิ์จองผ่านเว็บไซต์ https://ticket.bnk48.com/
การแสดงทั้ง 4 รอบ เปิดให้ลงสิทธิ์จองพร้อมกัน
ราคาค่าเข้าชมการแสดง 400 บาททุกที่นั่ง
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 10:00 น. – 4 ธันวาคม เวลา 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 5 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 3 วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 18:15 น. – 6 ธันวาคม 10:00 น. ประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองเข้าชม วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 13:00 น.
- เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมรอบรอยกเลิก วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 18:15 น. ถึง 21:00 น. และประกาศผลผู้ได้สิทธิ์จองรอยกเลิกภายใน เวลา 22:00 น.
เฉพาะผู้ที่ได้สิทธิ์จองเข้าชม จะได้รับอีเมลแจ้งการได้สิทธิ์จอง และจะต้องชำระเงินค่าเข้าชม ผ่านทางเครดิตการ์ด หรือ PayPal ภายใน 18:00 น. ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบถัดไป มิเช่นนั้น สิทธิ์จองที่ได้ จะถือเป็นโมฆะทันที หรือในกรณีที่เป็นสมาชิก Founder Member หรือมีรหัส Campus Card สามารถใช้รหัสแทนการชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ด หรือ PayPal ได้ (ระบบจะไม่ได้หักรอบให้อัตโนมัติ ท่านต้องเข้าไปทำการกดยืนยันการใช้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์)
■ ในแต่ละรอบการแสดง ช่วงการลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่นั่ง การกำหนดสิทธิ์จองจะถูกผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางเพียง 1 ชุดหมายเลขเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีหรือหลายอีเมล
■ การลงทะเบียนสิทธิ์จอง สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น (ไม่สามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่น ๆ ในการลงทะเบียนได้) / For foreigner, please input your passport number on registration phase and please bring your passport on the live day.
■ การเปิดลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จะเปิดก็ต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์จองเพื่อเข้าชมในครั้งที่ 1 ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง หรือมีผู้ไม่ชำระเงินหรือหักที่นั่งจาก Code ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมีการชำระเงินทุกที่นั่งแล้ว จะไม่มีการเปิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
■ รอบรอยกเลิก การประกาศผลสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จอง จะได้รับเป็นหมายเลขลำดับรอผู้ยกเลิก แต่ทั้งนี้ การที่ท่านได้รับหมายเลข มิได้หมายความว่าท่านจะได้เข้ารับชมการแสดงแน่นอน โดยเมื่อถึงเวลา 30 นาทีก่อนเริ่มการแสดง ทางทีมงานจะเริ่มเรียกผู้ที่ได้ลำดับรอผู้ยกเลิก เรียงทีละหมายเลข และจะทำการขายบัตรเข้าชมให้ตามลำดับหมายเลขทีละคน ไปจนครบจำนวนที่นั่ง ถ้าหากท่านไม่อยู่ในแถวขณะเรียก ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที (รอบรอยกเลิก ต้องชำระค่าบัตรเข้าชมด้วยเงินสดเมื่อท่านได้เข้าชม ที่หน้างานเท่านั้น)
■ หากท่านได้สิทธิ์การจองแต่ไม่ทำการชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่เกิดการใช้สิทธิ์การจองที่สมบูรณ์ในรอบการแสดงนั้น สิทธิ์การจองของท่านในรอบการแสดงนั้นจะถูกยกเลิก และท่านต้องทำการลงทะเบียนสิทธิ์การจองในรอบการแสดงอื่นแทน
■ สามารถลงทะเบียนสิทธิ์จองได้ครั้งละไม่เกิน 2 ที่นั่ง (เจ้าของบัญชีและ ผู้ติดตาม 1 คน) และในการลงทะเบียนสิทธิ์จองท่านต้องลงทะเบียนชื่อของผู้ติดตามของท่านด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าชมให้ผู้ติดตามท่านอื่นได้ 
■ กรณีหากท่านได้สิทธิ์ในการจอง ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลจากทีมงาน เป็นการยืนยันว่าได้สิทธิ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไป และจะไม่มีการติดต่อกลับของทีมงานจากช่องทางใด ๆ ก็ตามกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์การจองรับชมในรอบนั้น ๆ
■ ในกรณีที่ได้สิทธิ์จอง 2 ที่นั่ง การชำระเงินทั้ง 2 ที่นั่ง จะต้องชำระด้วยวิธีเดียวกัน คือชำระผ่านเครดิตการ์ดทั้ง 2 ที่นั่ง หรือผ่าน PayPal ทั้ง 2 ที่นั่ง หรือชำระผ่าน Code Campus Card จำนวน 2 ใบเท่านั้น สำหรับกรณี Founder Member ท่านสามารถเลือกตัดที่นั่งจำนวน 2 ที่นั่ง หรือ ตัดที่นั่ง 1 ที่นั่งและอีก 1 ที่นั่งชำระผ่าน Code Campus Card 1 ใบ หรือชำระผ่าน Code Campus Card ทั้ง 2 ใบก็ได้
■ กรุณาตรวจสอบชื่อ และอีเมลของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดลงทะเบียนสิทธิ์จอง เมื่อกดลงทะเบียนสิทธิ์จองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
■ ก่อนการเข้าชม จะมีการยืนยันตรวจสอบตัวตน กรุณานำเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ เช่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ มาด้วย ในกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน หรือไม่ได้นำหลักฐานมา ขอสงวนสิทธิ์งดให้เข้าชม
■ ที่ BNK48 The Campus ไม่รับฝากของขวัญหรือจดหมายให้สมาชิก รวมถึงช่อดอกไม้ต่าง ๆ การส่งของขวัญและจดหมาย ต้องเป็นไปตามกฎการให้ของขวัญเท่านั้น (กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามความเหมาะสม)
■ การเข้าชมทุกครั้ง จะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า สัมภาระต่าง ๆ เข้าสู่ภายใน สิ่งที่สามารถนำเข้าไปได้ คือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แท่งไฟ และบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรเชกิ) เท่านั้น โดยท่านที่นำสัมภาระอื่นมา ต้องทำการฝากสัมภาระกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ภายใน
■ ขณะทำการแสดง ขอความกรุณางดลุกจากที่นั่ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากจะเป็นการบดบังผู้เข้าชมท่านอื่น
■ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียงตลอดทั้งการแสดงไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
■ สำหรับสมาชิก Founder Member ที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเชกิ กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ออกบัตร ตอนที่ท่านออกบัตรเข้าชม และกรุณานำบัตรเชกิที่ได้รับมาด้วย โดยผู้ที่จะทำการเชกิ ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าชม และสามารถเชกิกับสมาชิกที่มีการแสดงในรอบนั้น ๆ เท่านั้น
■ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชมการแสดงของท่าน ก่อนทำการจองรอบการแสดงกรุณาศึกษาเงื่อนไขการจองอย่างละเอียดที่ https://ticket.bnk48.com/index.php?page=faq
■ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ในการชมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการจองและจัดลำดับที่นั่ง
■ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[ Special Cheki Session]
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ตาหวาน / เนย / เคท / น้ำหนึ่ง / มิโอริ / จ๋า / มายด์ / อร / ซัทจัง / จิ๊บ / ก่อน แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
สำหรับ Founder Member ที่ต้องการเชกิกับ ปูเป้ / เนย / เคท / เจน / น้ำหนึ่ง / จ๋า / แก้ว / มายด์ / อร / โมบายล์ / อิซึรินะ / จิ๊บ / ไข่มุก แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้หลังจบการแสดงรอบเย็น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมการแสดงใน Theater)
ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยถ่ายภาพบัตรเชกิคู่กับบัตรประชาชนของท่าน พร้อมแจ้งวันที่ท่านสะดวก
ส่ง Email มาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม เวลา 12:00 น.
และให้ท่านมาแสดงตัวตนที่ BNK48 The Campus ในวันที่ท่านแจ้งความประสงค์ เวลา 18:30-19:00 น.
[ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษกรณีทุจริตการเข้าชม BNK48 The Campus ]
เนื่องจากการแสดงรอบที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการทุจริตเพื่อเข้ารับชมการแสดงที่ BNK48 The Campus ทางทีมงานจำเป็นต้องออกกฎ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทุจริตที่ตรวจเจอมีดังต่อไปนี้
1. การสวมสิทธิ์ และแอบอ้างชื่อเพื่อเข้าดูการแสดง 
2. การปลอมแปลงเอกสารการยืนยัน ต่าง ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ 
4. การทุจริตต่าง ๆ ที่ทีมงาน สามารถจับได้ภายหลัง
ในกรณีที่ทาทีมงานตรวจพบการทุจริต จะมีการลงโทษ ดังนี้
1. ถ้าพบการทุจริตเพื่อเข้าชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ทางทีมงานต้องขออนุญาต ระงับการเข้าชมในรอบนั้น ๆ ทันที
2. ทั้ง Founder Member, Campus Card หรือ บุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง ถ้าถูกพบว่ามีการทุจริต ทางทีมงานขอระงับรหัสบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีผลให้ บุคคลนั้น ๆ จะไม่สามารถสุ่มรอบ และเข้าชมการแสดงได้อีกต่อไป
ในกรณีการตรวจสอบหลักฐานการเข้าชม ถ้าหากบัตรประชาชนของท่าน ไม่ชัดเจน เช่น รูปไม่ชัด, รหัสบัตรประชาชนขาดหาย และอื่น ๆ ทางทีมงานขออนุญาต ตรวจสอบหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ได้ มีดังนี้ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), ใบอนุญาตการขับขี่ และบัตรนักเรียนที่มีรูป และเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
กฎและมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
#BNK48 #BNK48TheCampus #BNK48TeamB3 #BNK48Trainee#PARTYgaHajimaruyoTH


Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1839562856170964/?type=3&theater
https://web.facebook.com/bnk48official/posts/1830678863726030?__tn__=K-R

Event details


BNK48 Theater Stage 0 Comments

08 December 2018 11:00 AM - 08 December 2018 12:00 PM

Member [3] : Namsai, Kheng, Phukkhom
Place : สยามสแควร์วัน
Time : 18.00

*Wait for more detail

Cr:
https://www.innnews.co.th/social/news_261191/

Event details


BNK48 Event 0 Comments

08 December 2018 12:00 PM - 08 December 2018 12:30 PM

Member [6] - Kaimook, Jane, Pupe, Izurina, Kaew, Mobile
Place : บูธโตโยต้าในงานสะพานข้ามแม่น้ำแคว ณ สนามกลีบบัว กาญจนบุรี
Time : 19.00

#ToyotaBigDaySpecial 
ในสัปดาห์งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว 🎆🎇

โอตะทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมมมมม....📸
พบกับสาวๆจากวง BNK48 ในวันที่ 8 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
📍 ที่บูธโตโยต้ากาญจนบุรี

🎁 พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
งานนี่ใครพลาด แอดมินบอกเลยว่า เฉย...สุด!!!
สามารถติดตามข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถได้แบบฟรีๆได้ที่ 
[email protected] Click > > https://line.me/R/ti/p/%40toyotakan1995
#โตโยต้ากาญจนบุรี


โตโยต้า กาญจนบุรี - Toyota Big Day Special !!!
โตโยต้ากาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงาน “Toyota Big Day Special”
ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. นี้
ในงาน สะพานข้ามแม่น้ำแคว ณ สนามกลีบบัว
❤ กรี๊ด ชิด ฟิน อย่างใกล้ชิดกับดารามากมาย !!!!!
2 ธ.ค. พบกับ กันต์ กันตถาวร
4 ธ.ค. พบกับ ซาร่า AF3
5 ธ.ค. พบกับ โจ๊กเกอร์แบนด์ แอนท์ นุ้ย เชิญยิ้ม
7 ธ.ค. พบกับ ก้อง ห้วยไร่
8 ธ.ค. พบกับ BNK48
9 ธ.ค. พบกับ เปา เปาวลี
ทดลองขับลุ้นรับส่วนลดเงินดาวน์สูงสุด 150,000 บาท !!
โปรโมชั่นสุดพิเศษ !! ฉลอง 40 ปี โตโยต้ากาญจนบุรี
ใช้เงินออกรถ (ทุกรุ่น) เพียง 40 บาท
พร้อมลุ้น โชค 4 ชั้น มูลค่าสูงสุด 400,000 บาท
และได้ลุ้นโชคไปญี่ปุ่นแบบ Exclusive
บอกเลย งานนี้ ห้ามพลาด!!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 034-540789
---------------------------------------------------------------------------
ไม่พลาดทุกข่าวสาร และ สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับรถ ได้แบบฟรีๆได้ที่
[email protected] Click > > https://line.me/R/ti/p/%40toyotakan1995
#โตโยต้ากาญจนบุรี

Cr:
https://web.facebook.com/toyotakan1995/photos/a.145016032336065/1120454584792200/?type=3&theater

Event details


BNK48 Event 0 Comments

08 December 2018 01:00 PM - 08 December 2018 02:00 PM

Gygee Live @ BNK48 Application 
20.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

08 December 2018 03:00 PM - 08 December 2018 04:00 PM

Myyu Live @ BNK48 Application 
22.00

Cr: 
BNK48 Application  
https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule

Event details


BNK48 Member Live

 • Upcoming Events

  • 18 February 2019 05:00 AM Until 01 March 2019 05:00 AM
   0  
   Photoset BNK Festival และ หนังสือ BNK48 6th Single Senbatsu General Election เปิดให้ Pre-order แล้ววันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม เวลา 12:00 น.

   Photoset BNK Festival
   https://shopee.co.th/-Pre-order-Photoset-BNK-Festival--i.72135979.1918641570
   (เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม)

   BNK48 6th Single Senbatsu General Election
   https://shopee.co.th/-Pre-order-BNK48-6th-Single-Senbatsu-General-Election-Book--i.72135979.1918632490
   (เริ่มจัดส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 29 มีนาคม)

   #BNK48   Cr:
    
  • 23 February 2019
   0  
   Member [6] : Jib, Namneung, Nink, Pupe, Satchan, Tarwaan
   Place : n/a
   Time : n/a

   *Wait for more detail
   **Detail and subject can be changed later

   Cr:
   https://www.bnk48.com/index.php?page=schedule
  • 24 February 2019
   0  
   Member [6] : Pupe, Namneung, Tarwaan, Kaimook, Faii, Kate
   Place : บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า Fashion Island
   Time : n/a

   #Mainstand "ไทย อี-ลีกโปร" ดึง 6 สาว BNK48 เสริมทัพรอบแกรนด์ไฟนัล ชมฟรี
   การแข่งขัน Thai E-League Pro 2018 รอบแบ่งแกรนด์ ไฟนัล ได้ทำการจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเสริมทัพความสนุกด้วย โชว์จาก 6 ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปจากวง BNK 48 (ตาหวาน, น้ำหนึ่ง, ปูเป้, ไข่มุก, ฝ้าย, เคท)
   โดยในรอบนี้ จะเป็นการแข่งขันแบบ น็อกเอาท์ เพื่อหาผู้ชนะจากทั้งหมด 10 ที่ผ่านเข้ารอบ แบ่งออกเป็นสายบน แบงค็อกฯ พบ บีจี ปทุมฯ, ชลบุรีฯ พบ ชัยนาทฯ สายล่าง เชียงใหม่ พบผู้ชนะระหว่าง โปลิศ เทโรฯ - ราชบุรีฯ, นครราชสีมา พบผู้ชนะระหว่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - การท่าเรือ
   แข่งขันในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มคู่แรกเวลา 10.00น. บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า Fashion Island ผู้ชนะรับเงินรางวัล 1 ล้านบาท ผู้ชมที่สนใจ เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย


   Cr:
  • 24 February 2019
   0  
   วันเกิดแพรวา สุธรรมพงษ์ (มิวสิค)
  • 24 February 2019
   0  
   วันเกิด มะอิระ คูยามา (มัยร่า)
  • 24 February 2019 02:30 AM Until 24 February 2019 03:00 AM
   0  
   Member [6] : Namneung, Noey, Aom, Phukkhom, Cake, Miori
   Channel :  9 MCOT HD หมายเลข 30 
   Time : 09.30

   ยินดีต้อนรับ
   Noey BNK48 Namneung BNK48 Miori BNK48Phukkhom BNK48 Aom BNK48 Cake BNK48

   เข้าสู่รายการ ii ne JAPAN ทริปนี้พวกเราจะไปลุยกันที่ Kiroro Resort ดินแดนหิมะ สวรรค์ของคนรักสกี ติดตามได้ที่ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ทุกเช้าวันอาทิตย์ 9.30-10.00 น. เริ่ม 24 กพ.นี้ แล้วพบกันจ้า ❄

   #iinejapantv #kirororesort #powdersnow #ski#snowboard #BNK48 #noeybnk48#namneungbnk48 #phukkhombnk48#mioribnk48 #aombnk48 #cakebnk48#japanxtvofficial


   Cr:

    
  • 28 February 2019
   0  
   วันเกิด สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ (ผักขม)
  • 28 February 2019 12:00 PM Until 28 February 2019 12:30 PM
   0  
   Member [16] : Niky, Nine, Oom, Pakwan, Phukkhom, Ratah, Stang, View, Aom, Bamboo, Cake, Fifa, Maira, Minmin, Myyu, New
   Place : K-BANK SIAM PIC-GANESHA THEATER SIAM SQUARE ONE
   Time : 19.00  

   พลาดไม่ได้กับโชว์สุดพิเศษจาก BNK48 ในงาน Thailand Zocial Awards 2019 ใครอยากไปให้กำลังใจน้องๆ ซื้อบัตรเข้างานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป 
   ที่ https://www.eventpop.me/e/4929-thailandzocialawards2019
   .
   .
   PLAY ZONE 
   Early Bird (Limited Ticket) 500 บาท 
   Regular 1,000 บาท 
   .
   .
   โชว์พิเศษนี้สำหรับคนซื้อบัตรเข้างานเท่านั้นนะครับ (ไม่มี Live ช่วง Special show)
   .
   .
   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailandzocialawards.com 
   #TZA2019 #ROLLINGYOURDATA

    
   Cr:
    
  • 03 March 2019 10:00 AM Until 03 March 2019 10:45 AM
   0  
   Member [6] : Myyu, Niky, Faii, Aom, Cake, Kheng
   Place : ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิล์ด
   Time : 17.00

   คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล โดย
   สถานวิทยามะเร็งศิริราช และ
   Art for Cancer by Ireal
   ชวนร่วมสนุกกับฟรีคอนเสิร์ต 
   เพื่อ "ระดมเงินทุนงานวิจัย
   การแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง"
   จาก แสตมป์ อภิวัชร์, สิงโต นำโชค, 
   ป๊อด โมเดิร์นด๊อก, BNK48, ละอองฟอง ,
   ละมุนแบนด์, STOONDIO, ภูมจิต , จีน AF1 
   และวง Middle Age Band
   2-3 มี.ค.62 เวลา 13:00-21:30 น.
   ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิล์ด
   ...
   พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน
   🎯 บูทเกมปาเป้า และคีบตุ๊กตาเซลล์มะเร็ง
   เพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย
   ✏กิจกรรมเขียนถุงกำลังใจส่งมอบให้ผู้ป่วย เวทีเสวนานิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการรักษามะเร็งแนวใหม่
   🎗บูทให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเวิร์คช็อปเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย กลุ่มมะเร็งพลังบวก
   🥗🥪 พร้อมบูธอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และบูทอาหารจากผู้ป่วยมะเร็ง
   ✳ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย 
   ร่วมสนับสนุนด้วยการซื้อเสื้อยืด 
   ‘Cancel Cancer’ Limited Edtition
   ราคา 550 บาท ได้ที่ >> www.sicafund.com
   ✳ หรือบริจาคผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ 
   หมายเลขบัญชี 016 453 776-1 
   ชื่อบัญชี : กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง
   โดย Cancel Cancer Festival 2019 
   ✳ รายละเอียดเพิ่มเติม
   โทร : 02-419-4471-4
   #CancelCancer2019 
   #SiCA #ArtforCancer


   Cr:
  • 08 March 2019 05:30 AM Until 08 March 2019 07:00 AM
   0  
   Member [6] : Noey, Orn, Kaew, Mobile, Jennis, Music
   Place : ห้องประชุมสวนกุหลาบรำลึก ชั้น 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
   Time : 12.30

   กิจกรรมพิเศษดีๆ สำหรับพี่น้องชาวสวนกุหลาบ
   ตามที่ทางคณะกรรมการบริหารฯและ คณะทำงานได้แจ้งไปก่อนแล้วว่า จะมีจัดกิจกรรมพิเศษปีนี้
   และ นี่คือ แขกรับเชิญพิเศษ สำหรับงาน
   "๘ มีนา บรรดาเรา เหล่านักเรียนสวนกุหลาบ
   วันสถาปนาสวนกุหลาบวิทยาลัย ๑๓๗ ปี"
   กับกิจกรรมพิเศษ "เด็กสวนชวนดูคอนเสิร์ต"
   ประกอบไปด้วยศิลปินชื่อดังได้แก่
   พี่ป๊อด โมเดิร์นด็อก (OSK108)
   พี่โย่ง อาร์มแชร์ (OSK118)
   และ วง BNK48
   การแสดงจะจัดขึ้น ณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก ในวันที่ 8 มีนาคม เวลา 12.30-14.00 น
   (รับบัตร ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ประตูเปิดเวลา 11.30)
   สำหรับบัตรจะประกอบไปด้วย 3 ราคาได้แก่ 3,000 บาท 2,500 บาท และ 1,000 บาท
   สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทาง Official Line @ ของสมาคมฯ
   Line Id : @suankularbalumni
   Click Link : https://line.me/R/ti/p/%40suankularbalumni
   ขั้นตอนการจองบัตรมีดังนี้
   1. ตรวจสอบผังที่นั่ง และที่นั่งว่างได้ที่ https://goo.gl/WzcziB
   2. โอนเงินเข้ามาที่บัญชี
   สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทเวศร์
   เลขบัญชี 030-2-83191-2
   พร้อมระบุบันทึกช่วยจำ "ชื่อ รุ่น (แถว.ที่นั่ง)" ตามตัวอย่างการ 
   โอนเงิน
   3. ส่ง slip การโอน พร้อมชื่อ นามสกุล และรุ่น มาที่ [email protected] ของ 
   สมาคม 
   Line Id : @suankularbalumni
   Click Link : https://line.me/R/ti/p/%40suankularbalumni
   4. รอเจ้าหน้าที่ยืนยันการจองที่นั่งผ่าน [email protected] (หากเลือกมีการเลือกที่นั่งซ้ำกัน ให้สิทธิ์คนที่โอนเงินก่อน)
   5. เก็บสลิปการโอนเงินมายืนยันการรับบัตรในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ชั้น1 หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก หน้าบันไดทางขึ้นตึก
   เพราะพลังของพวกเราชาวชมพูฟ้า จึงเกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น
   รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนสวนกุหลาบ
   #8มีนาบรรดาเราเหล่านักเรียนสวนกุหลาบ
   #วันสถาปนาสวนกุหลาบวิทยาลัย137ปี
   #บรรดาเราเหล่านักเรียนสวนกุหลาบ
   #8มีนา
   #เด็กสวนชวนดูคอนเสิร์ต
   #บรรดาเรา
   #BNK48
   #Armchair
   #Moderndog


   Cr:
  • 11 March 2019
   0  
   วันเกิด นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล (มิวนิค)
  • 16 March 2019 11:00 AM Until 16 March 2019 12:00 PM
   0  
   Member [6] : Tarwaan, Orn, Kaew, Aom, Faii, Cake
   Place : ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
   Time : 18.00   (*) งานเย็น
   - เริ่มตั้งแต่18.00 น.
   **** ปีนี้มีคอนเสิร์ต BNK48 นำทีมโดยน้องตาหวาน รุ่นน้องยอแซฟหญิงของเรา ใครอยากเห็นความน่ารักสดใสแบบติดขอบเวที งานนี้พลาดไม่ได้ครับ
   - โต๊ะจีนราคาเดิม โต๊ะละ 5,000บาท โดยแจกเสื้อโปโลสีเขียวเหลืองโต๊ะละ10ตัว
   . โดยจะต้องจองและจ่ายเงินภายในวันที่ 20 ก.พ.62. เท่านั้นถึงจะได้รับแจกเสื้อโต๊ะละ10ตัว 
   . โดยให้แจ้งขนาดเสื้อในวันจองและจ่ายเงินภายใน20 ก.พ.62 จึงจะได้เสื้อ 10 ตัวตามขนาดที่ต้องการ
   . โต๊ะที่จองและจ่ายเงินหลังจากวันที่ 20 ก.พ. 62 จะไม่ได้รับเสื้อ 10 ตัว
   . หากใครต้องการซื้อหลังจากวันที่ 20 ก.พ. 62 ทางสมาคมศิษย์เก่าจะจัดจำหน่ายในราคาตัวละ 200 บาทครับ
   - น้ำแข็งฟรี สุราโซดานำเข้ามาได้ แต่ห้ามนำเบียร์เข้างาน
   - ในงานจะมีเบียร์จำหน่าย รายได้เข้าสมาคม


   Cr:
    
  • 20 March 2019
   0  
   วันเกิด รชยา ทัพพ์คุณานนต์ (มินมิน)